info@bizimosgb.com +90 (216) 532 32 23
ingilizce dili türkçe dil

Bilgi ve Formlar

Bilgi ve Formlar

İlgili form ve dokümanlara ulaşmak veya bilgi almak için lütfen isg uzmanınız ve iş yeri hekiminiz ile görüşünüz!

01.1.01_r1_sozlesmesonrasıilkbilgilendirmevetalep_20151203
01.1.02_r1_firmaisgonaytalebi_20151203
01.1.03_r1_idariparacezalarıveartırılmasıhakkında_20151203
01.1.04_r1_firmaisghizmetiicinsağlanacaklar_20151203
01.1.05_r1_ozlukdosyasıicindeolacaklarbilgilendirme_20151203
01.1.06_r1_İsekipmanlarıistenenlerbilgilendirme_20151203
01.1.07_r1_Mufettisdenetimlerindedikkatedilenlerbilgilendirme_20151203
01.1.08_r1_Calısantemsilcisisecimgorevlendirmebilgilendirme_20151203
01.1.09_r1_Acildurumyonetmeliğibilgilendirme_20151203
01.1.10_r1_Tehlikesınıfıseçimihakkındafirmalarbilgilendirme_20151203
01.1.11_r1_4857sayılıengellicalısmabilgilendirme_20151203
01.1.12_r1_4857sayılıkanunistenayrılanacalısmabelgesıverilmesi_20151203
01.1.13_r1_KKDkullanımvekayıtlarhakkındabilgilendirme_20151203
01.1.14_r1_Meslekieğitimsertifikasıicinistenenlerbilgilendirme_20151203
01.1.15_r1_Gecicigorevlecalısılacakıslerdeyapılacaklarhakkıındabilgilendirme_20151203
01.1.16_r1_10kisidenazisghizmetlerinindesteklenmesihakkında_20151203
01.1.17_r1_Yalıtkanpaspaskullanılması_20151203
01.2.01_r1_YapıisleriEk3bildirimihakkında_20151203
01.2.02_r1_Saglikgüvenlikplanıhazırlık_20151203
01.2.03_r1_YüksekteÇalışmalarBilgilendirme_20151203
01.2.04_r1_KazıişleriBilgilendirme_20151203
01.2.05_r1_KapalıalanlarBilgilendirme_20151203
01.2.06_r1_KimyasallarBilgilendirme_20151203
01.2.07_r1_Patlayıcıortamlarlailgilibilgilendirme_20151203
01.2.08_r1_İskelerdealınacaksaglıkguvenlıkonlemlerihakkında_20151203
01.2.09_r1_Asansörperiyodikbakımvekontrolgorevlisi_20151203
01.2.10_r1_Kilitlemeveetiketlemeyapılacakdurumlar_20151203
01.2.11_r0_Kaynakişlerindebildirimhakkında_20151203
02.1.01_r1_teslimedilenbilgilendirmeyazı_20151203
02.1.02_r1_genelbilgilendirme_20151203
02.1.03_r1_kkdkullanım_20151203
02.1.04_r1_periyodikbakımvetatbikatlar_20151203
02.1.05_r1_gecicigörevtipyazı_20151203
02.1.06_r1_isizinprosedürler_20151203
02.1.07_r1_atamalaraaitkisiler_20151203
02.1.08_r1_sagliklailgilibulunacaklar_20151203
02.1.09_r1_yuksektecalısmaboslukkapatma_20151203
02.1.10_r1_yalıtkanpaspas_20151203
02.2.01_r1_İnsaatminimumkkd_20151203
03.1.01_r1_İsverenvekiliatama_20151203
03.1.02_r1_CalısanTermsilcisiatama_20151203
03.1.03_r1_DestekEleman_ilkyardımatama_20151203
03.1.04_r1_DestekEleman_yangınlamücadeleatama_20151203
03.1.05_r1_DestekEleman_AramaKurtarmaTahliyeatama__20151203
03.1.06_r1_RiskDeğerlendirmeekipatama_20151203
03.1.07_r1_İSGKuruluatama_20151203
03.1.07a_r1_İSGKurulu_Altişverenaatama_20151203
03.1.08_r1_ProjeSorumlusuatama_20151203
03.1.09_r1_İSGKurul-CalısanTermsilcisi/FormenUsta/Ustabaşıatama_20151203
03.1.10_r1_Saglıkguvenlıkkoordinatoratama_20151203
03.1.11_r0_İsguzmanatama
03.1.12_r0_işyerihekimiatama
04.1.0a_r1_Eğitimsoru_Sablon_secmeli_20151203
04.1.0b_r1_Eğitimsoru_sablon_dogruyanlıs_20151203
04.1.1a_r1_Eğitimsoru_Temelsağlık_secmeli_20151203
04.1.1a_r1_by_Egitimsoru_Temelisg İş Sağlığı__20151203
04.1.1a_r1_my_Egitimsoru_Temelisg İş Sağlığı_20151203
04.1.2a_r1_Eğitimsoru_İşhijyeni_secmeli_20151203
04.1.2a_r0_by_Eğitimsoru_İşhijyeni_seçmeli
04.1.2a_r0_my_Eğitimsoru_İşhijyeni_seçmeli
04.1.3a_r1_Eğitimsoru_Biyolojik_secmeli_20151203
04.1.4a_r1_Eğitimsoru_Ergonomi_secmeli__20151203
04.1.4a_r0_by_Eğitimsoru_Ergonomi_secmeli
04.1.4a_r0_my_Eğitimsoru_Ergonomi_secmeli
04.1.11a_r1_by_Eğitimsoru_Temelisg_secmeli_20151203
04.1.11a_r1_my_Eğitimsoru_Temelisg_secmeli_20151203
04.1.11b_r1_Eğitimsoru_TemelİSG_dgrynls_20151203
04.1.12a_r1_Eğitimsoru_Kimyasal_secmeli__20151203
04.1.13a_r1__Eğitimsoru_Kisiselkoruyucudonanım_secmeli__20151203
04.1.14a_r1_Eğitimsoru_İşkazaları_secmeli_20151203
04.1.15a_r1_Eğitimsoru_Sağlıkgüvenllikişaretleri_secmeli_20151203
04.1.16a_r1_Eğitimsoru_Yapıişlerindeişgüvenliği_secmeli_20151203
04.1.17a_r1_Eğitimsoru_Yuksektecalisma_secmeli_20151203
04.1.18a_r0_Eğitimsoru_Acildurumbilgilendirmeseçmeli
04.1.18a_r0_by_Eğitimsoru_Acildurumbilgilendirmeseçmeli
04.1.18a_r0_my_Eğitimsoru_Acildurumbilgilendirmeseçmeli
04.2.01_r1_Egitimkatılımkayıt_20151203
04.2.02_r1_Eğitimsertifkateslim_20151203
04.2.02_r1_Eğitimsertifkateslim_EXCEL_20151203
04.2.03_r1_ilkyardımkatılım_20151203
04.2.04_r1_Riskdeğerlendirmeekibikatılım_20151203
04.2.05_r1_İşkazasıyenileme_20151203
04.2.06_r1_İşsağlığı ve Güvenliği KuruluEğitimkatılımkayıt_20151203
04.2.07_r1_yangınkatılım_20151203
04.2.08_r1_YüksekteçalışmabilgilendirmeEğitimkatılımlistesi_20151203
04.3.01_r1_İşverenBilgilendirmeEğitimi
04.3.02_r1_ÇalışanTemsilcisiEğitimi
04.3.03_r0_DestekElemanEğitimi
04.3.04_r1_RiskDeğerlendirmeEkibiEğitimi
04.3.05_r1_İSGkurulEğitimi
04.3.06_r1_SahaOryantasyonEğitimi
04.3.07_r1_TemelİşGüvenliğiEğitimi
04.3.07_r1_by_TemelİşGüvenliğiEğitimi
04.3.07_r1_my_TemelİşGüvenliğiEğitimi
04.3.08_r1_TemelİşSağlığıEğitimi
04.3.08_r1_by_TemelİşSağlığıEğitimi
04.3.08_r1_my_TemelİşSağlığıEğitimi
04.3.09_r1_KKDekipmanKullanımEğitimi
04.3.10_r1_YangınEğitimi
04.3.11_r1_AcildurumTatbikatEğitimi
04.3.12_r1_İlkyardımBilgilendirmeEğitimi
04.3.13_r1_OfisÇalışmalarındaİsgEğitimi
04.3.14_r1_BiyolojikvePsikolojikRiskEtmenleriEğitimi
04.3.15_r1_KaldırmaAraçlarıEğitimi
04.3.16_r1_ElaletlerindeİsgEğitimi
04.3.17_r1_ElektrikEğitimi
04.3.18_r1_ElektrikEnerjisiTehlikeriveKorunmaYöntemleriEğitimi
04.3.19_r1_YüksekteÇalışmaBilgilendirmeEğitimi
04.3.20_r1_KapalıAlandaÇalışmaEğitimi
04.3.21_r1_MakinaveMakinaKoruyucularıEğitimi
04.3_22_r1_KaldırmaDonanımlarıEğitimi
04.3_23_r1_ElleKaldırmaveTaşıma Eğitimi
04.3_24_r1_GüvenlikveSağlıkİşaretleriEğitimi
04.3_25_r1_İşKazalarıEğitimi
04.3_26_r1_İşHijyeniEğitimi_Genel
04.3_26_r1_İşHijyeniEğitimi_GıdaÇalışanları
04.3_27_r1_KimyasallarlaÇalışmaEğitimi
05.1.00_r1_İsgfirmaklasörkapak
05.1.01_r1_Firmadurumtespit
05.1.2a_r0_YıllıkÇalışmaPlanı(AkareTipform)
05.1.2b_r0_YıllıkEğitimPlanı(AkareTipform)
05.1.2c_r0_AcilDurumPlanı(AkareTipform)
05.1.03_r1_Acildurumdeğerlendirmetespit_20151203
05.1.04_r1_Riskdeğerlendirmetespit-20151203
05.1.05_r1_GözetimDenetim_Genel-20151203
05.1.5a_r1_GözetimDenetim_İnşaat_20151203
05.1.5b_r1_GözetimDenetim_Otomotiv-20151203
05.1.5c_r1_GözetimDenetim_Hizmet_20151203
05.1.06_r1_İşyeriortamgözetimi-20151203
05.1.07_r1_Ziyaretçigiriş-20151203
05.1.08_r1_Geneldeğerlendirmeraporu-20151203
05.1.09_r1_İşEkipmanlarıKontrolListesi_20151203
05.1.10_r1_PeriyodikBakımlardaİncelenecekHususlar-20151203
05.2.01_r1_Soyunmaodalarıkontrol-20151203
05.2.02_r1_Sıcakişlerİzinformu-20151203
05.2.03_r1_KısıtlıalanlaraGİriş-20151203
05.2.04_r1_KaldırmaSapanlarıGözleKontrol_20151203
06.1.01_r1_TemelİsgGenelTalimatı_20151203
06.1.02_r1_OryantasyoneğitimGenelTalimat_20151204
06.1.03_r1_SirketAraçlarıSürücüGenelTalimatı_20151203
06.1.04_r1_EkranlıaraclarlacalismaGenelTalimat_20151203
06.1.05_r1_YuksektecalismaGenelTalimat_20151203
06.1.06_r1_MerdivenlercalismaGenelTalimat_20151203
06.1.07_r1_KimyasalKullanımGenelTalimat_20151203
06.1.08_r1_SağlıkGuvenlıkİşaretleriGenelTalimat_20151203
06.1.09_r1_YemekveÇayocağıGenelTalimat_20151203
06.1.10_r1_ElektrikPanoGenelTalimat_20151203
06.1.11_r1_AdpİlkyardımGenelTalimat_20151203
06.1.12_r1_AcilDurumPatlamaGenelTalimat_20151203
06.1.13_r1_ADPSelGenelTalimat_20151203
06.1.14_r1_ADPgazsızıntısı GenelTalimat_20151203
06.1.15_r1_ADPKimyasalSızıntıGenelTalimat_20151203
06.1.16_r1_ADPDepremGenelTalimat_20151203
06.1.17_r1_ADPDepremGenelTalimat_20151203
06.1.18_r1_YangınBilgilendirmeGenelTalimat_20151203
06.1.19_r1_ADPYüksekteÇalışmaKurtarmaGenelTalimat_20151203
06.1.20_r1_ElektrikliElAletiGenelTalimat_20151203
06.1.20a_r1_ElaletleriMatkapGenelTalimat_20151203
06.1.21_r1_KaynakİşleriGenelTalimat_20151203
06.1.22_r1_DepolamaVeTaşımaGenelTalimat _20151203
06.1.23_r1_ElektrikKaynağıGenelTalimat_20151203
06.1.24_r1_ElektrikHatlarındaÇalışmaGenelTalimat _20151203
06.1.25_r1_AsansörKullanımGenelTalimat_20151203
06.1.26_r1_JeneratörKullanımBakımOnarımGenelTalimat_20151205
06.1.27_r1_MakinelerGenelGüvTalimatı _20151203
06.1.28_r1_KazanDairesiGenelTalimat_20151203
06.1.29_r1_BasınçlıGazTüpleriDepolamaGenelTalimat_20151203
06.1.30_r1_BasınçlıTüplerGenelTalimat_20151203
06.1.31_r1_KompresörKullanımGelenTalimat _20151203
06.2.01_r1_İsgTalimatı_20151203
06.2.02_r1_İnşaatKKDkullanım_20151203
06.2.03_r1_İnşaatElaletleri_20151203
06.2.04_r1_İnşaatYangınlaMücadele_20151203
06.2.05_r1_İnşaatİşMakinaları_20151203
06.2.08_r1_İnşaatYükKaldırma_20151203
06.2.09_r1_İnşaatİzolasyonÇalışmaları_20151203
06.2.10_r1_İnşaatKazıİşleri_20151203
06.2.10a_r1_İnşaatKazıİşleri_20151203
06.2.11_r1_İnşaatYıkımİşleri_20151203
06.2.12_r1_İnşaatHafriyat_20151203
06.2.13_r1_İnşaatDuvarİşleri_20151203
06.2.14_r1_İnşaatKabaİşler_20151203
06.2.15_r1_İnşaatBetonermeKalıpGenel_20151203
06.2.16_r1_İnşaatBetonKalıpSöküm_20151203
06.2.17_r1_İnşaatDemirEkibi_20151203
06.2.18_r1_İnşaatBetonDöküm_20151203
06.2.19_r1_İnşaatDuvarİşleri_20151203
06.2.20_r1_İnşaatSıvaBoya_20151203
06.2.21_r1_İnşaatÇatıİşleri_20151203
06.2.22_r1_İnşaatSıvaBoyaİşleri_20151203
06.2.23_r1_İnşaatKorkuluk_20151203
06.2.26_r1_İnşaatTesisatcıTalimatı_20151203
06.2.27_r1_İnşaatMermer_20151203
06.2.31_r1_İnşaatGüvenlikGörevlisi_20151203
“06.2.32_r1_İnşaatKoğuşKamp_20151203

06.2.35_r1_İnşaatBetonPompaOperatör_20151203
06.2.36_r1_İnşaatBetonMikserOperatör_20151203
06.2.37_r1_İnşaatMobilVinç_20151203
06.2.38_r1_İnşaatDamperliKamyon_20151203
06.2.39_r1_İnşaatKuleVinç_20151203
06.2.40_r1_İnşaatMantolamaUstası_20151203
06.2.41_r1_İnşaatAsansörMontaj_20151203
06.2.42_r1_OksijenKaynağıÇalışmaGenelTalimat_20151203
06.2.43_r1_ForkliftİnşaatKullanımGenelTalimat_20151203
06.3.03_r1_MetalAtölyeElAletleri_20151203
06.3.04_r1_MetalAtölyelerdeGüvenlik_20151203
06.3.05_r1_MetalCncMakine_20151203
06.3.06_r1_MetalTornaMakine_20151203
06.3.07_r1_MetalKumpasMakinesi_20151203
06.3.08_r1_MetalVidalıKompresör_20151203
06.4.03_r1_MobilyaAtölyeElAletleri_20151203
06.4.04_r1_MobilyaAtölyeGüvenlik_20151203
06.4.05_r1_MobilyaDoğrama_20151203
06.4.06_r1_MobilyaGönyelemeMakinesi_20151203
06.4.07_r1_MobilyaKalınlıkMakine_20151203
06.4.08_r1_MobilyaDaireTestere_20151203
06.4.09_r1_MobilyaFrezeMakinesı_20151203
06.4.10_r1_MobilyaMenteşeMakinesı_20151203
06.4.11_r1_MobilyaPlanyaTezgahıÇalışma_20151203
06.4.12_r1_MobilyaProfilveKırlangıçKesim_20151203
06.4.13_r1_MobilyaSeritTestere_20151203
06.4.14_r1_MobilyaBıckıMakinesi_20151203
06.4.15_r1_MobilyaTozEmmeMakinesi_20151203
06.4.16_r1_MobilyaDokunmatikPVCKenarKatlama_20151203
06.4.17_r1_MobilyaTabancaBoya_20151203
06.5.03_r1_OtomotivAtölyeElAletleri_20151203
06.5.04_r1_OtomotivAtölyeGüvenlik_20151203
06.5.05_r1_OtomotıvLift_20151203
06.5.11_r1_OtomotıvZeminLift_20151203
06.5.12_r1_OtomotıvMultıspot_20151203
06.5.13_r1_OtomotıvFrenSistem_20151203
06.5.14_r1_OtomotıvCıftSutunluLıft_20151203
06.5.15_r1_OtomotıvBalansMakine_20151203
06.5.16_r1_OtomotıvMakaslıLift_20151203
07.1.01_r1_Tutanak_bilgilendirmeyazılarıteslim__20151203
07.1.02_r1_Tutanak_İşkazasıtespit_genel_20151203
07.1.2a_r1_Tutanak_İşkazasıtespit_detaylı_20151204
07.1.03_r1_Tutanak_Ramakkala_20151203
07.1.04_r1_Tutanak_Tehlikelidurum/davranış__20151203
07.1.05_r1_Tutanak_Cezatespit_20151203
07.1.06_r1_Tutanak_kkdtespit_20151203
07.1.07_r1_Tutanak_KKDzimmet_20151203
07.1.08_r1_tutanak_gecicigörevlendirme_20151203
07.1.09_r1_Tutanak_İsgkurultoplantı_20151203
07.1.10_r1_KapanışTutanağı_20151203
07.1.11_r1_YıllıkDeğerlendirmeRaporuÇSGBTutanağı_20151204
08.1.01_r1_ChecklistGenel_20151203
08.1.02_r1_Checklistİnşaat_20151203
08.1.03_r1_ChecklistOtomotiv_20151203
08.1.04_r1_ChecklistHizmet_20151203