E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

İş Güvenliği Sözleşmesi

İş Güvenliği Sözleşmesi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) en son yapılmış olan yasal düzenlemeler ile bir işçi bile çalıştırmakta olan ve sanayi olarak sayılıp sayılmamasına bakılmaksızın bütün iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı karşılayan kuruluşlara denir. Başka bir tanımlama ile yetkisini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından almış olan iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuş, belirlenmiş olan tıbbi ve fiziki donanımı mevcut bulunduran özel kuruluşlar olarak belirtilebilir.

İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş yerinde çalışırken, fiziki çevre koşulları, çalışılan iş yeri ortamı gibi nedenlerden dolayı karşılaşabilecekleri sağlık problemleri ve meslekleri ile ilgili sıkıntıların asgari düzeye çekilmesi veya ortadan kaldırılmasını içeren analizlere ve yapılan çalışmalar İş Güvenliği denilir. İş güvenliğinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iş ortamındaki tehlikelerin ve oluşabilecek zararlı risklerin belirlenip gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İş güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler işçi, işletme ve iş yerini birlikte koruma altına almış olur.

İş Güvenliği Sözleşmesi

İşyeri Hekimi Ne demektir?

İş yerlerinde çalışmakta olan işçilerin işten kaynaklı olarak meydana gelen sağlık sorunları ile meslek hastalıkları veya kazalardan dolayı oluşan yaralanmaların ve sakatlanmaları önlemek için çalışan görevliye iş yeri hekimi denir. İşyeri Hekimi işlerini bağımsız olarak yapmalarının yanı sıra işçilerin sağlık alanındaki hakları konusunda bilgilendirmelerinden de sorumludurlar.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?

Meydana gelen hastalık ya da kaza durumunda hastalanan veya yaralanan kişinin sağlığının kötüleşmesini engellemek ve yaşamını üst düzeyde devam ettirmek amacıyla yapılan ilaçsız girişime ilk yardım denir. İlk Yardım Eğitimi sakatlıkları önlemek, mevcut durumu korumak ve hayat kurtarmak amacıyla yapılır.

Yangın Eğitimi Nedir?

Çok tehlikeli kategoride bulunan iş yerlerinde 30 çalışana kadar, tehlikeli sınıf kategorisindeki iş Yerlerinde 40 Çalışana Kadar Ve Az Tehlikeli Sınıf Kategorisinde Bulunan İş Yerlerinde De 50 Çalışana Kadar Yangın eğitimi verilmesi gerekmektedir. Bu eğitim neticesinde yangın güvenlik ekipleri oluşturulmalı ve yılda en az bir kere uygulamalı yangın tatbikatı yapılmalıdır.

İstanbul OSGB Nedir?

İstanbul OSGB firmaları iş yerlerinin çalışma alanlarının daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortama dönüştürülmesi amacıyla ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almış özel iş güvenliği firmalarını ifade etmektedir. Bu sebeple iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli tedbirleri almak, çalışma ortamı hakkında işverene yol göstermek ve çalışanların sağlıklarının korunması gibi temel bir takım çalışmalar yapılır. Barındırdığı nüfus, iş yeri ve çalışan sayısı bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğu için çok sayıda İstanbul OSGB firması bulunmaktadır. İstanbul OSGB‘ lerden fiyat almak isteye işverenler internet üzerinden beş ve daha fazla OSGB den fiyat alarak kıyaslama yapma ve uygun teklifi seçme imkanı bulunmaktadır.

Bizim OSGB Nedir?

Bizim OSGB ortakları, yöneticileri, iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarından meydana gelmiş olan donanımlı kadrosu ile bu alanda fark yaratmayı başarmıştır. Bu farkın ortaya çıkmasındaki en büyük özelliklerden biri ise hizmet verilen firmalarda herhangi bir ayrım yapmaksızın aynı standart ve kalitede hizmet sunuyor olmamızdır. İş Güvenliği Sözleşmesi

İş Güvenliği Sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.