E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde Yeni Dönem

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde Yeni Dönem

Yönetim Bilgi Sistemi

Yazılım Kullanılmayan OSGB veya İşgüvenliği uzmanı çalışabilir mi?

Tüm OSGB’ler hangi tarihten itibaren İSG YAZILIMI kullanacaklar?

BİZ İM OSGB olarak bu konular ile ilgili merak edilenler ve diğer bilgiler aşağdadır.

BİZİM OSGB olarak, İş Sağlığı ve güvenliğinde ilgili kuruluşlara karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca geliştirilen sistem ile ilgili toplantıya katıldık.

Sistem ile ilgili eylem planı yayımlanmış olmakla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği’nde gerek Bakanlık, OSGB’ler, İşverenler ve İSG profesyonelleri için yeni bir süreç başlamış oldu. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? 17 Mart Cumartesi günü OSGBDER tarafından organize edilen OSGB’ler toplantısında ÇSGB İSGGM Risk Yönetim ve İstatistik Şube Sorumlusu Mustafa Tülü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bizde bu bilgilendirmede önemli olan bazı notlar ve süreçler ile ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağız.

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde Yeni Dönem

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi’ne(İBYS) Neden  Geçildi?

İBYS’ye geçişin asıl amacı, İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji stratejilerin geliştirilmesidir. İBYS işlenecek veriler ile birlikte özellikle sektörel ve bölgesel farklılıklar değerlendirilerek alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesi ve doğru bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

İBYS Nasıl İşleyecek?

İBYS Bakanlığa gönderilecek veriler, ISO 27001 belgesine sahip, İBYS gizlilik ve veri aktarım sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirebilmiş entegratör firmalar aracılığı ile işlenecek. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), İBYS tarafından onayı bulunan entegratör firmalarla çalışmak durumunda kalacak. İSG profesyoneli çalıştıran (bordrolu işyer hekimi ve iş güvenliği uzmanı) işverenler ise entegratör firmalar ile anlaşmalarını kendileri yapacak.

Hangi Veriler Ne Zaman, Nasıl Aktarılmaya Başlanacak?

İBYS 2018 için eylem planını sitesinde yayınlayarak açıkladı. 01.10.2017 tarihinde işyeri hekimleri için e-reçete uygulamasının başlangıcı aslında milat olarak sayılabilir. 27.02.2018 tarihli genelge ile de Entegratör firmalar ve veri aktarımı ile ilgili bilgilendirme yapılarak genel çerçeve oluşturulmuş oldu. İBYS eylem planına göre 2018 yılı içerisinde 3 önemli verinin işlenmesi planlanmıştır:

A.İSG Eğitim Kayıtlarının Girilmesi : 1 Nisan 2018

Eğitim kayıtları ile ilgili veri setleri yayınlanarak entegratör firmalardan veri aktarımları sağlanacak. İşlenecek eğitim tarihleri ile ilgili İBYS üzerinde duyuru yapılması planlanmıştır.  

  1. İşe giriş ve periyodik muayenelerin girilmesi: 1 Haziran 2018

Kişisel verilerin korunmas hakkında kanun hükümlerine uygun şekilde, detaylı sağlık verilerinin paylaşılması yerine çalışanın, çalışmalarını sağlayacağı ortama ruhen ve bedenen elverişli olup olmadığı bilgisi işlenilmesi planlanmıştır.

  1. Tehlike Kaynaklarının Alınmaya Başlanması: 1 Eylül 2018

Tehlike kaynakları ile ilgili veri setleri İBYS üzerinde yayınlanarak belirlenecek. Risk analizinin tamamının işlenmesi yerine belirlenen parametreler üzerinde örn. Yüksekte çalışma, gürültülü çalışma ,vb. gibi veriler sisteme işlenerek tehlike kaynakları oluşturulması planlanmıştır. 

İBYS’nin İş Sağlığı Ve Güvenliği Süreçlerine Ne Gibi Katkıları Olacak?

İBYS işyerlerine, İSG profesyonellerine ve OSGB’lere ceza amacı ile düzenlenmiş bir uygulama değildir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar, sektörlere göre, bölgelere göre hatta bölgedeki sektörlere göre verileri karşılaştırılarak anlamlandırılması, bunun sonucunda problem kaynaklarına daha efektif bir şekilde eğilerek önleyici uygulamaların geliştirilmesi amacı ile düzelenmiştir.

İBYS’nin İSG süreçlerine katkıları;

  • İSG verilerinin doğru ve zamanında işlenmesi,
  • Önleyici politikaların oluşturulabilmesi adına bir enformasyon alt yapısı oluşturması,
  • Sektörde oluşabilecek illegal uygulamaların önüne geçilmesi,
  • Geliştirilebilir ve sürdürülebilir İSG veri paylaşım alt yapısı oluşturması, işverenin OSGB ve İSG profesyoneli değişikliklerinden etkilenmesinin azaltılması,
  • Meslek hastalıklarının zamanında fark edilerek önüne geçilmesi, meslek hastalığı oluşabilecek ortamın önlenmesi,
  • Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilerek doğru teşhis ve tedaviye yönlendirme yapılabilmesi,

Şimdilik sağladığı ve sağlayabileceği en büyük katkıklar olarak belirtilebilir.

BİZ İM OSGB Olarak Sürece Hazır mıyız!?

Biz İm OSGB Aralık 2013 tarihinde “kaliteli hizmet verme ilkesi” ile yola çıktığı günden bu güne, İSG süreçlerinin ancak bir yazılım programı (entegratör firma) ile işlenirse doğru ve kaliteli bir şekilde uygulanıp takip edeceğini savunmuş ve kurulduğu günden bu güne yoluna İSG yazılımını etkili kullanarak devam etmiştir. Hizmet verdiğimiz işyerlerinde işverenler dilerse tarafımızdan kullanıcı adı ve şifre talep ederek web üzerinde giriş sağlayıp firmalarındaki çalışanların eğitim, muayene durumlarını görebilir, tehlike kaynaklarını ve risk değerlendirmesini gözden geçirebilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde Yeni Dönem ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim OSGB

Son Yorumlar