info@bizimosgb.com +90 (216) 532 32 23
ingilizce dili türkçe dil

Mobil Sağlık Hizmetleri Danışmanlık

Mobil Sağlık Hizmetleri Danışmanlık

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanununa göre Çok tehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde İşe giriş raporu olmayan kişilerin işbaşı yapmaları ve çalıştırılmaları yasaktır.

Söz konusu kanuna göre buna ait sorumluluk İŞVERENLER için yasal bir zorunluluk olmuştur. Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Ayrıca çalışan kişilerin belirli periyotlar ile sağlık kayıtlarının İşyeri hekiminin belirlediği şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Gerek çalışan kişinin uygun işe yerleştirilmesi gerekse meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için sağlık kayıtları düzenli olarak kontrol edilmeli ve en az 10 yıl boyunca işveren tarafından saklanmalıdır.

BİZİM OSGB olarak hizmet verdiğimiz işyerlerinde kendi laboratuvarı mobil sağlık hizmetleri sağlayan kurumlar ile işverenler ile görüşerek danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BİZİM OSGB; bu konuda işyerinin özelliğine ve çalışanların yaptıkları işe uygun olarak gerekli branşlarda doktor ve sağlık personeline sahip olan, ciddi sayılabilen teknoloji, büyüklük ve düzeyde olan laboratuvarları ve yine son teknoloji ürünü sağlık araç gereç ve ekipmanlarımız ile mobil sağlık hizmetleri veren firmalar ile görüşerek işverenlere yardımcı olunmaktadır.

Yukarıda saydığımız tüm detaylar ve tecrübeler sağlık kadar hassas bir konuda ne kadar önemliyse mobil sağlık hizmetleri ki tamamen insan sağlığının yine en ön planda olduğu bir sektör olmasından dolayı çok ama çok önemlidir. En önemlisi yapılan testler ve alınan sonuçlar uygun koşullarda değerlendirilmeli ve laboratuvarlarında sonuçlandırılarak raporlanmalıdır.

Mobil sağlık araçları ile yapılan bazı tetkikler:

İşitme Testi ( Odiometri ): Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu testlerden en sık kullanılanları şunlardır.

Safses Odiometrisi (Pure Tone Odiometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. Sonuçlar uzman tarafından değerlendirilerek raporlanmalıdır.

Ayrıca bu konuda mobil sağlık aracının özel olarak ses geçirmez olması, çalışan kişinin belirli koşullarda teste girmesi sağlanmalıdır.

Akciğer Grafisi : Mesleki akciğer hastalıklarından çalışanların korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuvar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi, olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bunun önemini ILO’nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız. Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi gerek banyosu ve gerekse de değerlendirilmesi çok önem taşımaktadır. Akciğer filmi çekecek araç ve röntgen cihazlarının yeterliliğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak filmin kalitesi sorgulanmalıdır. Banyo aşamasında temiz film çıktığından ve yeterli pozlama ve düzgün pozisyonun verildiği görüldükten sonra filmler uzman radyologlar tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü hem kişinin sağlık parametrelerini belirlemekte önemlidir hem de yasal bir belge özelliği taşımaktadır.

BİZİM OSGB işyeri hekimleri sadece fiyat olarak değil bu hizmeti veren işyerlerini yukarıda saydığımız özellik ve kalitede olabilmesi için maliyet – kalite iyice sorgulanmalıdır.

 

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT ) : Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır. Aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. Mobil sağlık hizmeti veren işyerinin kullandığı cihazların teknolojik gelişmelere uygun olması ve düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

 

Aşı Uygulamaları :Konu ile ilgili olarak BİZİM OSGB işyeri hekimleri işverenin talebi halinde bu konuda yardımcı olmaktadır. Ancak çalışan sayısının fazla olduğu işyerlerinde işyeri hekimince uygun görülen aşıların mobil sağlık firmasınca yapılması uygun olarak görülebilir.

Aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmalıdır..

Tetonoz aşısı

Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları: Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıkları anlamak, aynı zamanda çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz muayeneleri önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılabileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır. Bu nedenle gerek BİZİM OSGB işyeri hekimi tarafından gerekse hizmet alınacak olan mobil sağlık ekibindeki uzman doktor tarafından göz taramaları yaparak göz problemi ile ilgili şüpheli çalışanları tespit edilmelidir. Bu konuda gerek görülen kişilerin ise uygun hastanelere sevk edilmesi sağlanmalıdır.

 

Portör Taramaları. Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır. Konu ile ilgili olarak bu uygulamalar takip edilmelidir.

Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır.

  • Akciğer grafisi ( tüberküloz yönünden en az yılda bir)
  • Gaita kültürü ( salmonella ve shıgella yönünden en az yılda bir )
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( entamoeba, histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir )
  • Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir )