E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

OSGB Nedir ?

OSGB Nedir ?

OSGB, bir diğer ifade ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır.

OSGB lerin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin kazaya maruz kalmalarının önlenmesi ve sağlıklarının korunmasıdır.

OSGB Neden Gereklidir?

OSGB Nedir ?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile çalışıldığında işveren gerekli önlemleri alabilir ve oluşabilecek kazalara karşı tedbirler alabilir. Güvenli çalışma ortamı sağlandığı için iş işleyişinde kesintiler olmaz, verimlilik yükselir. 

Çalışanlar OSGB tarafından verilen eğitimler doğrultusunda daha bilinçli hale gelir ve iş güvenliklerini tehdit edecek davranışlardan uzak durur. Böylece dikkatsizlikten veya bilinçsizlikten oluşabilecek kazalar en aza iner. 

 İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar. OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur. 

OSGB Görev ve Sorumlulukları Nelerdir ?

  • OSGB(Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) iş yerlerinde sağlık koşulları ve güvenlik riskleri ile ilgili işverene öneride bulunmalı ve işverenin onayına sunmalıdır.
  • Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek ve sağlıklarını korumak adına sağlık gözetimleri yapmak.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak, eğitim vermek ve bu planlamaları işveren onayına sunmak.
  • İş yerlerinde oluşabilecek kaza, yangın vb. acil müdahale edilmesini gerektirecek durumların belirlenmesi ve belirlenenler doğrultusunda acil durum planının hazırlanması.
  • İş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının eğitimlerinin verilmesi, çalışmalarının denetlenmesi.
  • İş yerinin faaliyetlerini gizli tutmak; çalışanların sağlık muayenesi sonuçlarının, meslek hastalıkları kayıtlarının iş yerindeki dosyalarda tutulması.

Osgb’den Kimler Hizmet Alabilir?

İşyerinde sigortalı çalışanı olan tüm işyerleri tehlike sınıfına ve yaptığı işe bakılmadan 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerde kendileri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmekle zorunludur. Bu işletmelerin tamamı bu işi kendi personeli, dışardan sadece bu iş için anlaşacağı ve SGK’sını yatıracakları İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından alabilecekleri gibi BAKANLIK tarafından yetki verilmiş olan ve denetlenen OSGB lerden bu hizmeti satın alabilirler.

ADEM KÜÇÜK

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

OSGB Nedir ? Sorusuna daha detaylı cevap almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.