E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

İstanbul OSGB
Osgb’de Lider Marka OSGB Nedir? OSGB bir kısaltma olup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. 2012’de hazırlanan ve bazı maddeleri de 2013 yılında yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ ile getirilen düzenlemelerden biri Osgb ve çalışma kapsamını ilgilendirmektedir. Böylece işverenlerin kurumsal yapıya sahip osgb firmalarından eğitim hizmeti almasının yolu açılmıştır. ISIG yasası çerçevesinde kurulan...
Read More
İş Güvenliği Sözleşmesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) en son yapılmış olan yasal düzenlemeler ile bir işçi bile çalıştırmakta olan ve sanayi olarak sayılıp sayılmamasına bakılmaksızın bütün iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı karşılayan kuruluşlara denir. Başka bir tanımlama ile yetkisini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından almış olan iş sağlığı ve güvenliği...
Read More
Osgb ve Risk Değerlendirme Osgb denilen ortak sağlık ve güvenlik birimleri işletmelerin risk analizlerini yaparak iş sağlığı ve güvenliği için önlemler almasını sağlayan kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların asıl amacı beden gücüne bağlı olarak işletmelerde işçi sağlığın korunması ve gözetilmesi için tedbirler aldırmak ve işçi ölümleri ile kazaları mümkün olan en az seviyeye indirmek hatta yok etmektir....
Read More
Periyodik Kontrol Neden Önemlidir İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve beden gücüne bağlı işçi çalıştıran her yer için zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk ise işletmenin OSGB denilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile birlikte çalışıp işletmede iş ve işçi sağlığının güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir durum varsa...
Read More
Kurumsal Osgb Fiyatları Osgb firmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı yasalar ile hayatımıza giren bir kavram olup asli ve yasal görevleri ise bir işletmede çalışan işçilerin iş sağlığının ve İş Güvenliği koşullarının sağlanması için alınacak asgari önlemleri almak ve aldırmaktır. Bu kuruluşlar bünyelerinde İşyeri Hekimi, işyeri hemşiresi ve birçok sayıda iş güvenliği uzmanı bulundururlar....
Read More
İstanbul İş Güvenliği Hizmetleri İstanbul İş Güvenliği Hizmetleri ve işçi sağlığı alanında Çalışma Bakanlığı yönerge ve talimatlarına uygun olarak hizmet vermekteyiz. Risksiz alan ve güvenli iş ortamları prensibi ile çalışan Bizim OSGB, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve mesleki eğitim hizmetleri ile de faaliyet göstermektedir. İSG kurulumu danışmalık ve hizmeti veren firmanın hizmetleri arasında; İşyeri Hekimi,...
Read More
Kurumsal İşyeri Hekimi Kurumsal iş yeri hekimleri genellikle aylık veya firmaların tercihine göre günlük kontrol yapmaktadır. Bu kontroller ise OSGB firmaları tarafından sağlanılmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmaları bu konuda son derece duyarlı ve personellerin daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma standardına sahip olmaları için İş yeri hekimlerini görevlendirmiştir. İş Güvenliği sağlanması için yeni...
Read More
İş Güvenliği Sınıfları İş güvenlik sınavları sonrasında OSGB firmaları uzman belgesi vermektedir. Verilecek belgelerin çeşitli sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıflar A, B, C olarak ayrılmaktadır. Böylelikle iş güvenliğinin yeterli olduğu personellere bu belge verilmekte ve çalışacağı yerler bunlara göre belirlenmektedir. İş Güvenliği Sınıfları bir sınav sonucunda belirlenmektedir. Yüksek notu alan A sınıfına girecek ve en riskli...
Read More
Yüksek İşlerde İş Güvenliği İş Güvenliği ve iş sağlığı terimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasaları ile hayatımıza girmiş ve işçilerin beden gücüne bağlı ya da tehlikeli iş makinaları kullanma, yüksek yerlerde çalışma gibi risk altında bulunduğu işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde bu işi yapma ve denetleme yetkisi Osgb denilen ortak sağlık güvenlik birimi...
Read More
Fabrikalarda Risk Analizi Fabrikalarda bulunan teknoloji mekanizması en büyük mekanizmaya sahiptir. Fabrika içerisinde bulunan bir işçinin yapacağı en ufak hata birçok insanın hayatını elinden alacak ve çeşitli problemlerin oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden kişilerin yapması gereken en önemli husus eğitim almak ve aldığı eğitimleri kendi hayatlarına uyarlamasıdır. Bu eğitimler sayesinde birçok kişinin hayatı kurtulduğu her...
Read More
1 2 3 5