E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

İşyeri Hekimi
Bireysel Mobil Sağlık 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yasa ile birlikte iş güvenliği kapsamında her iş yerine yeni zorunluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Bu noktada artık her çalışma sahasının mutlak surette bir işyeri hekimi bulundurması zorunludur. Bu yaptırım ile birlikte vakit kaybetmeden işçi kazalarının olası kötü...
Read More
Periyodik Kontrolün Önemi İş güvenliği ve işçi sağlığı terimi son yıllarda hızla artan iş kazaları ve işçi ölümleri sebebi ile hayatımıza hem yasal anlamda hem de sorumluluk anlamında hızlı bir giriş yapmıştır. Bu terim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri de aynı yönetmelik ve...
Read More
Osgb’de Lider Marka OSGB Nedir? OSGB bir kısaltma olup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. 2012’de hazırlanan ve bazı maddeleri de 2013 yılında yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ ile getirilen düzenlemelerden biri Osgb ve çalışma kapsamını ilgilendirmektedir. Böylece işverenlerin kurumsal yapıya sahip osgb firmalarından eğitim hizmeti almasının yolu açılmıştır. ISIG yasası çerçevesinde kurulan...
Read More
İş Güvenliği Sözleşmesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) en son yapılmış olan yasal düzenlemeler ile bir işçi bile çalıştırmakta olan ve sanayi olarak sayılıp sayılmamasına bakılmaksızın bütün iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı karşılayan kuruluşlara denir. Başka bir tanımlama ile yetkisini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından almış olan iş sağlığı ve güvenliği...
Read More
Osgb ve Risk Değerlendirme Osgb denilen ortak sağlık ve güvenlik birimleri işletmelerin risk analizlerini yaparak iş sağlığı ve güvenliği için önlemler almasını sağlayan kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların asıl amacı beden gücüne bağlı olarak işletmelerde işçi sağlığın korunması ve gözetilmesi için tedbirler aldırmak ve işçi ölümleri ile kazaları mümkün olan en az seviyeye indirmek hatta yok etmektir....
Read More
İşyeri Hekimi Reçeteleri   Son günlerde bazı işyeri  hekimlerinin reçetelerinin eczanelerden geri dönmesi üzerine İstanbul Tabip Odası’nı arayan İşyeri Hekimlerine gereken  destek verilmiş ve eksikler konusunda uyarı yapılmıştı.   Genellikle İşyeri Hekimlerinin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası’nda kaydının bulunmaması, kaşelerde diploma sicil no yer almaması ve medula sisteminde hekim tesis kod no sorunları mevcuttu.   Bu...
Read More
Çok Tehlikeli Sınıflarda İş Güvenliği Tehlikeli sınıflarda iş güvenliğinin sağlanması oldukça önemli bir husustur. Personellerin tehlikeli noktalarda aldığı risklerin sonucunda birçok kaza meydana gelmekte ve bu kazalar insanların hayatına mal olmaktadır. OSGB firmaları tarafından yapılacak kontroller ve birebir işçiyle olan görüşmeler bu problem sayesinde ortadan kalkacaktır. Bazı personeller rahat bir şekilde çalışmakta ve tehlikeli noktalarda...
Read More
Periyodik Kontrol Neden Önemlidir İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve beden gücüne bağlı işçi çalıştıran her yer için zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk ise işletmenin OSGB denilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile birlikte çalışıp işletmede iş ve işçi sağlığının güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir durum varsa...
Read More
Kurumsal Osgb Fiyatları Osgb firmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı yasalar ile hayatımıza giren bir kavram olup asli ve yasal görevleri ise bir işletmede çalışan işçilerin iş sağlığının ve İş Güvenliği koşullarının sağlanması için alınacak asgari önlemleri almak ve aldırmaktır. Bu kuruluşlar bünyelerinde İşyeri Hekimi, işyeri hemşiresi ve birçok sayıda iş güvenliği uzmanı bulundururlar....
Read More
İstanbul İş Güvenliği Hizmetleri İstanbul İş Güvenliği Hizmetleri ve işçi sağlığı alanında Çalışma Bakanlığı yönerge ve talimatlarına uygun olarak hizmet vermekteyiz. Risksiz alan ve güvenli iş ortamları prensibi ile çalışan Bizim OSGB, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve mesleki eğitim hizmetleri ile de faaliyet göstermektedir. İSG kurulumu danışmalık ve hizmeti veren firmanın hizmetleri arasında; İşyeri Hekimi,...
Read More
1 2 3 8