E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
OSGB Nasıl Kurulur? Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Yetkilendirilmesi OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç 10 iş günü içerisinde incelenir. Başvuru dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için en fazla 45 gün süre verilir. Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular için en geç 20 iş günü içerisinde yerinde...
Read More
İşyeri çalışma ortamlarında dikkat edilen Ortam Ölçümleri ile ilgili olarak aydınlatmaya iş yerlerinde ne yazık ki yeterli önem verilmemektedir. Biz im OSGB olarak hizmet verdiğimiz işyerlerinde bu konuda işverenleri bilgilendirerek gerek iş yerindeki çalışma kalitesinin artırılması gerekse çalışanların sağlıklarının korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalar genellikle olumlu olarak geri dönüşler sağlamaktadır. İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında,...
Read More
İş Güvenliği Uzmanı ve İşletmelerin  Periyodik Kontrol Raporunda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ göre işletmeler kullandıkları ekipmanların periyodik kontrollerini yapmakla yükümlüdür.  İşletme hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. (işveren, işçi ayrımı olmaksızın) Yaşanabilecek bir iş kazasında müfettişler...
Read More
OSGB, bir diğer ifade ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB lerin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin kazaya maruz kalmalarının önlenmesi ve sağlıklarının korunmasıdır. OSGB Neden Gereklidir? OSGB...
Read More
Seyyar merdivenler hemen hemen her işyerinde, hatta evlerimizde bile kullanılmaktadır. Değişik tipte ve çeşitli amaçlarla kullanılan merdivenler aynı zamanda pek çok iş kazası ve meslek hastalıklarının tetikleyicisi olabilmektedir. Özellikle inşaat sektöründe düşmeye bağlı ölümler dünya genelinde ilk sırada yer almakla birlikte OSHA Avrupa’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre yüksekten düşme sonucu ölümlerde merdiven kazaları 3.sırada...
Read More
Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Kullanılmayan OSGB veya İşgüvenliği uzmanı çalışabilir mi? Tüm OSGB’ler hangi tarihten itibaren İSG YAZILIMI kullanacaklar? BİZ İM OSGB olarak bu konular ile ilgili merak edilenler ve diğer bilgiler aşağdadır. BİZİM OSGB olarak, İş Sağlığı ve güvenliğinde ilgili kuruluşlara karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim...
Read More
İşverenin Sorumlulukları Nelerdir ? Öncelikle Kişisel Koruyucu Donanım nedir , bunu açıklayalım. KKD ;  bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı çalışanları korunmak için yine çalışanlara verilen; giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili...
Read More
İşyerinin  Tehlike Sınıfının Risk Değerlemesi ile Belirlenmesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşyeri tehlike sınıfı,o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak ,az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olarak 3 tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Tehlikenin tanımı: Risklerin gerçekleşme olasılığıdır.Tehlike sınıfının belirlenmesinde riski sadece “yapılan iş” üzerinden ele almak ,işyeri tehlike sınıfını  önemli...
Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Ne anlıyoruz? Neden İş Sağlığı ve Güvenliği ? BİZ İM OSGB olarak hizmet verdiğimiz işylerinde gerek işveren gerekse çalışanların tarafımıza yönelttiği iş sağlığı ve güvenliği nedir ? Nereden çıktı ? Ne anlama gelir gibi soruları kısaca açıklamak istiyoruz. Öncelikli Olarak Karşımıza İçin ‘’ İş Sağlığı Ve Güvenliği ‘’ Teriminin Ne...
Read More
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. BİZİM OSGB olarak hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerimiz tarafından gerek Bakanlık denetimleriyle gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanılması gereken dokumanlar bulunmaktadır....
Read More
1 2 3 4 5 15