fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Category

Blog
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği uzmanı iş yerinde yapılan işin güvenlik açısından incelemesini yapar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sadece iş yerini değil, iş yerinin dışarıya karşı oluşturabileceği çevresel zararların da incelemesini yapar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işverene rehberlik ederek iş yerinde yapılacak değişiklikler, kişisel koruyucu donanımların seçimi,...
Read More
T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından OSGB olarak ruhsat ve geçerli yetki belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından iş yerlerinin çalışanları için gerek işe giriş gerekse periyodik olarak yapılması gereken tıbbi tetkik ve tahlillerinin yapılması demektir. Mobil sağlık hizmetini sağlamak için sadece OSGB yetki belgesine sahip olmak yeterli değildir. Yetki belgesine...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile hayatımıza giren ve işyeri sahipleri ve çalışanlar tarafından kısaca “OSGB” olarak adlandırılan kuruluşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları yetki ile işyerlerine “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti” vermektedir. OSGB’lerin bünyesinde işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelleri bulunmaktadır. OSGB...
Read More
Vikipedia’ya göre Risk analizi; 6331 sayılı yasaya göre risk tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmıştır. Yasaya bağlı olarak çıkartılmış olan Risk Değerlendirmesi yönetmeliğine göre tüm iş yerlerinde “risk değerlendirmesi yapılarak iş yerindeki tehlikelerin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin ortadan kaldırılması için yapılır.  ...
Read More
OSGB’ yi kurmak için başvuru evrakları nelerdir? Nereye başvuru yapılır? Öncelikle osgb nasıl kurulur ve bu amaçla bir şirket kurmak için bir tüzel kişilik gereklidir. Bu TÜZEL KİŞİLİK bir SGK sicil numarasına sahip olmalıdır. BU SGK Sicil numarası ile ilgili olarak e-devlet üzerinden başvuru ve işlemleri yapmak için e-bildirge kullanıcısının tanımlı olması gereklidir. Bu kişi...
Read More
22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı torba yasaya göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecektir. C sınıfı Uzmanlar hangi tarihe kadar tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecek? 7166 sayılı torba yasa “”SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16 maddesine göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 1.7.2020 tarihine kadar Tehlikeli sınıftaki işyerlerine...
Read More
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm işyerleri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Kanuna göre tüm işyerleri iş güvenliğini Bakanlıkça yetki belgesine sahip İş Güvenliği Uzmanı vasıtası ile İş sağlığını ise yine Bakanlıkça verilmiş yetki belgesine sahip işyeri hekimi vasıtası ile sağlayabilirler. İşverenler bu hizmeti 3 yoldan sağlayabilir. Bünyelerinde çalışan ve...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu Patlamadan Korunma Dökümanı makalemiz ile anlatacağız. 6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu eki olarak çıkartılan “Çalışanların Patlayıcı Ortam Tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince” hazırlanması gerekli bir dokümandır. Yönetmeliğe göre Madde 4-b) Patlamadan korunma dokümanı: İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak...
Read More
“İşçi sağlığı ve iş güvenliği ” çalışanlar açısından büyük önem teşkil etmektedir.  Çalışanların sağlığı doğal olarak halkın sağlığını, ülkedeki sosyal güvenliğin ve kalkınma ile ilişkili olarak iyileşme sağlandıkça toplumun sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışı olarak devlet bu konuya gereken önemi vermekle, işverenler devletin bu konuda çıkardığı kanunlara uygun olarak iş yerlerinde gerekli önlemleri...
Read More
6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve güvenli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine yapılacak çalışmalarla çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesi ile iş güvenliği artırılarak iş kazaları önlenebilir. Bu çalışmaların bilgili iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile mevzuata uygun şekilde yapılması gereklidir. Sadece...
Read More
1 2 3 13