E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Category

Blog
OSGB’ yi kurmak için başvuru evrakları nelerdir? Nereye başvuru yapılır? Öncelikle osgb nasıl kurulur ve bu amaçla bir şirket kurmak için bir tüzel kişilik gereklidir. Bu TÜZEL KİŞİLİK bir SGK sicil numarasına sahip olmalıdır. BU SGK Sicil numarası ile ilgili olarak e-devlet üzerinden başvuru ve işlemleri yapmak için e-bildirge kullanıcısının tanımlı olması gereklidir. Bu kişi...
Read More
22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı torba yasaya göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecektir. C sınıfı Uzmanlar hangi tarihe kadar tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecek? 7166 sayılı torba yasa “”SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16 maddesine göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 1.7.2020 tarihine kadar Tehlikeli sınıftaki işyerlerine...
Read More
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm işyerleri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Kanuna göre tüm işyerleri iş güvenliğini Bakanlıkça yetki belgesine sahip İş Güvenliği Uzmanı vasıtası ile İş sağlığını ise yine Bakanlıkça verilmiş yetki belgesine sahip işyeri hekimi vasıtası ile sağlayabilirler. İşverenler bu hizmeti 3 yoldan sağlayabilir. Bünyelerinde çalışan ve...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu Patlamadan Korunma Dökümanı makalemiz ile anlatacağız. 6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu eki olarak çıkartılan “Çalışanların Patlayıcı Ortam Tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince” hazırlanması gerekli bir dokümandır. Yönetmeliğe göre Madde 4-b) Patlamadan korunma dokümanı: İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak...
Read More
“İşçi sağlığı ve iş güvenliği ” çalışanlar açısından büyük önem teşkil etmektedir.  Çalışanların sağlığı doğal olarak halkın sağlığını, ülkedeki sosyal güvenliğin ve kalkınma ile ilişkili olarak iyileşme sağlandıkça toplumun sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışı olarak devlet bu konuya gereken önemi vermekle, işverenler devletin bu konuda çıkardığı kanunlara uygun olarak iş yerlerinde gerekli önlemleri...
Read More
6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve güvenli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine yapılacak çalışmalarla çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesi ile iş güvenliği artırılarak iş kazaları önlenebilir. Bu çalışmaların bilgili iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile mevzuata uygun şekilde yapılması gereklidir. Sadece...
Read More
BİZİM OSGB olarak 01.01.2019 tarihinden sonra C sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıftaki iş yerine bakıp bakamayacağı hakkındaki bilgilendirmemiz.   C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakması bildiğiniz gibi 1.12019 tarihine kadar uzatılmıştı. Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde şu an itibarı ile yeni bir erteleme veya uzatım yapılması yönünde bir karar olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bizim OSGB olarak...
Read More
Kurumsal kelimesinin öncelikle ne anlam ifade ettiği ile başlamak gerekir. Türk Dil Kurumu “ Kurumsal; Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan” olarak tarif etmektedir. Kurumsal OSGB ihtiyacının nasıl ortaya çıktığını kısaca anlatalım. 2013 yılında mevcut 4857 sayılı iş kanunundaki eksikleri gidermek ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşabilmek için devletimiz tarafından yürürlüğe...
Read More
ILO ve diğer farklı kuruluşların verilerine göre dünyada ve ülkemizde iş kazaları sonucu ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artmaktadır. İş kazalarının maddi boyutları firmalara hatta ülke çapında ağır bedelleri ise ciddi bir ekonomik kayıp nedenidir. Ve maalesef ülkeminizin karnesi bu konuda oldukça kötü. İş kazası istatistiklerine göre Avrupa’da ilk sırada, Dünya genelinde ise üçüncü...
Read More
Ülkemiz ne yazık ki iş kazalarından dünyada 3. Sırada Avrupa’da ise 1 sırada yer almaktadır. Ülkemizde son dönemde günde ortalama 5 kişi iş kazaları sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Ölümlü iş kazalarında olayın çalışan açısından irdelenerek önemini anlatmak ve çalışanda İSG kültürünün oluşmasını sağlamak BİZİM ve
Read More
1 2 3 12