E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Category

Genel
Bu yazımızda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliği hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İşte 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliği ve detayları… 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliği Nedir? İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan ıslah ve yenilikler sonucu oluşan mevzuat kaynaklarından birisi de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...
Read More
Bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında detaylı bilgi alabilir ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kaynaklarına kolayca ulaşabilirsiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Bu konuda her dönemin çalışma koşulları ve seçeneklerini göz önünde bulundurarak yorum yapmamız gerekmektedir. İş hukuku genel olarak güçlü konumdaki işveren ile işverene göre daha güçsüz konumda olan işçinin haklarının...
Read More
Eğitime katılarak C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi almak isteyenler kursa başvurarak taleplerini iletebilirler. Verilen eğitimin ardından C sınıfı iş güvenliği belgesi almaya hak kazanılmaktadır. Az tehlikeli olarak kabul edilmekte olan işyerleri için C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası alınması yeterli olmaktadır. Bu nedenle özellikle bu alanda çalışma yapmak isteyenler için yapılacak olan başvurular sırasında...
Read More
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği kitabı sık başvurulan kitaplar arasında yer almaktadır. Gerek işçiler gerek işverenler iş sağlığı ve güvenliği kitabı okuyarak bilgilenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı Nedir? İş sağlığı ve güvenliği konusu teknolojinin ve yaşam koşullarının ilerlemesi ile birlikte işveren ve işçi arasında bir denge oluşturmak için mevzuatta yaratılan ıslahlar sonucunda değiştirilen kanun,...
Read More
Halk arasında, İş yaşamında kullanılan iş güvenliği kanunu olarak bilinen “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı  iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kanun çıktığından bu yana işyerlerinde istenen hızda olmasa da bu konuda bir...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu Patlamadan Korunma Dökümanı makalemiz ile anlatacağız. 6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu eki olarak çıkartılan “Çalışanların Patlayıcı Ortam Tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince” hazırlanması gerekli bir dokümandır. Yönetmeliğe göre Madde 4-b) Patlamadan korunma dokümanı: İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak...
Read More
Çalışanların işe girerken işverenler tarafından istenen “işe giriş raporu” aslında iş yerinin isg-katip üzerinden ataması yapılmış olan iş yeri hekimince verilmesi gereklidir. Ancak yasanın tam olarak yürürlüğe girmemiş olması, işverenlerin devletin bu konudaki teftiş ve denetimlerini yeterli sıklıkta yapamıyor olması sebebi ile bu raporu çalışandan istemesi yanlış bir olaydır. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli iş...
Read More
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI” tarifini şöyle yapmaktadır. “İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”...
Read More
“İşçi sağlığı ve iş güvenliği ” çalışanlar açısından büyük önem teşkil etmektedir.  Çalışanların sağlığı doğal olarak halkın sağlığını, ülkedeki sosyal güvenliğin ve kalkınma ile ilişkili olarak iyileşme sağlandıkça toplumun sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışı olarak devlet bu konuya gereken önemi vermekle, işverenler devletin bu konuda çıkardığı kanunlara uygun olarak iş yerlerinde gerekli önlemleri...
Read More
6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve güvenli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine yapılacak çalışmalarla çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesi ile iş güvenliği artırılarak iş kazaları önlenebilir. Bu çalışmaların bilgili iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile mevzuata uygun şekilde yapılması gereklidir. Sadece...
Read More
1 2 3 4 5 15