E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Category

Genel
OSGB, bir diğer ifade ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB lerin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin kazaya maruz kalmalarının önlenmesi ve sağlıklarının korunmasıdır. OSGB Neden Gereklidir? OSGB...
Read More
Seyyar merdivenler hemen hemen her işyerinde, hatta evlerimizde bile kullanılmaktadır. Değişik tipte ve çeşitli amaçlarla kullanılan merdivenler aynı zamanda pek çok iş kazası ve meslek hastalıklarının tetikleyicisi olabilmektedir. Özellikle inşaat sektöründe düşmeye bağlı ölümler dünya genelinde ilk sırada yer almakla birlikte OSHA Avrupa’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre yüksekten düşme sonucu ölümlerde merdiven kazaları 3.sırada...
Read More
Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Kullanılmayan OSGB veya İşgüvenliği uzmanı çalışabilir mi? Tüm OSGB’ler hangi tarihten itibaren İSG YAZILIMI kullanacaklar? BİZ İM OSGB olarak bu konular ile ilgili merak edilenler ve diğer bilgiler aşağdadır. BİZİM OSGB olarak, İş Sağlığı ve güvenliğinde ilgili kuruluşlara karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim...
Read More
İşverenin Sorumlulukları Nelerdir ? Öncelikle Kişisel Koruyucu Donanım nedir , bunu açıklayalım. KKD ;  bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı çalışanları korunmak için yine çalışanlara verilen; giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemelerdir. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili...
Read More
İşyerinin  Tehlike Sınıfının Risk Değerlemesi ile Belirlenmesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşyeri tehlike sınıfı,o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak ,az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olarak 3 tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Tehlikenin tanımı: Risklerin gerçekleşme olasılığıdır.Tehlike sınıfının belirlenmesinde riski sadece “yapılan iş” üzerinden ele almak ,işyeri tehlike sınıfını  önemli...
Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Ne anlıyoruz? Neden İş Sağlığı ve Güvenliği ? BİZ İM OSGB olarak hizmet verdiğimiz işylerinde gerek işveren gerekse çalışanların tarafımıza yönelttiği iş sağlığı ve güvenliği nedir ? Nereden çıktı ? Ne anlama gelir gibi soruları kısaca açıklamak istiyoruz. Öncelikli Olarak Karşımıza İçin ‘’ İş Sağlığı Ve Güvenliği ‘’ Teriminin Ne...
Read More
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. BİZİM OSGB olarak hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerimiz tarafından gerek Bakanlık denetimleriyle gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanılması gereken dokumanlar bulunmaktadır....
Read More
1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yasa ile birlikte iş güvenliği kapsamında her iş yerine yeni zorunluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Bu noktada artık her çalışma sahasının mutlak surette bir işyeri hekimi bulundurması zorunludur. Bu yaptırım ile birlikte vakit kaybetmeden işçi kazalarının olası kötü sonuçlarının önüne geçilmesi...
Read More
İş güvenliği ve işçi sağlığı terimi son yıllarda hızla artan iş kazaları ve işçi ölümleri sebebi ile hayatımıza hem yasal anlamda hem de sorumluluk anlamında hızlı bir giriş yapmıştır. Bu terim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri de aynı yönetmelik ve yasalarda bu işlemlerden...
Read More
OSGB Nedir? OSGB bir kısaltma olup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. 2012’de hazırlanan ve bazı maddeleri de 2013 yılında yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ ile getirilen düzenlemelerden biri Osgb ve çalışma kapsamını ilgilendirmektedir. Böylece işverenlerin kurumsal yapıya sahip osgb firmalarından eğitim hizmeti almasının yolu açılmıştır. ISIG yasası çerçevesinde kurulan osgb firmaları İş...
Read More
1 2 3 4 5 13