fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği Yönetmeliği

İşyerlerinde kazasız ve hastalıksız bir ortam sunabilmeyi amaçlayan iş güvenliği yönetmeliği geniş bir içeriğe sahiptir. Bundan dolayı iş güvenliği hakkında bilgi edinmekte yarar vardır.

İş güvenliği kendi içerisinde beş bölümden meydana gelir. Yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilmiştir. Bu yönetmeliğin temel amacı mesleki risklere engel olmak, meydana gelebilecek risklere ve kazalara karşı önlem almak, güvenlik ve sağlığın korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hem işçilerin hem de işverenlerin bilgi edinmesi, çeşitli sebeplerden ötürü özel olarak korunması gereken kişilerin korunması gibi amaçlar yer alır. Bunların sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımından iş güvenliği yönetmeliği büyük öneme sahiptir.

İşverenler İçin İş Güvenliği Yönetmeliği

İş güvenliği çerçevesinde işverenler kendi bünyesinde çalışanlarla ilgili olarak her konuda işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumaktan sorumlu tutulmuşlardır. Her ne kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyeri dışındaki uzman ya da kurumdan destek alınması işverenin bu alanda olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda işçilerin iş güvenliği ve sağlığı konusunda uyması gereken yükümlülükler de işverenin sorumluluk alanlarını değiştirmez. Dolayısıyla bu konuda işverenlere düşen önemli sorumluluklar vardır.

İşverenler güvenlik ve sağlık ile ilgili önlem almalı ve bu önlemleri değişen koşullara uygun hale getirmelidir. Buna ek olarak işçilere gerekli eğitimler ve bilgiler verilmeli, her türlü araç ve gereçler sağlanmalı ve gerekli tüm organizasyonlar yapılmalıdır. Böylece iş güvenliği yönetmeliği ile uyum içerisinde çalışılabilir.

İşverenler koruyucu ve önleyici önlem almakla yükümlüdürler. Buna ek olarak yangın anında insanların tahliyesi, yangınla mücadele, ilkyardım ve buna benzer konularda da gerekli önlemlerin alınmış olması hem iş güvenliği hem de insanların can güvenliği bakımından önem taşır.

İşçiler İçin İş Güvenliği Yönetmeliği

İş güvenliği içerisinde üçüncü bölümde belirtilen işçilerin yükümlülüğü kısmı işverenlere kıyasla daha az bir yere sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından işçiler işverenleri tarafından kendilerine bu alanla ilgili sunulan eğitimlere ve bilgi aktarımlarına katılmalıdırlar. Aynı zamanda korunma amaçlı kendilerine verilen tüm donanımları eksiksiz ve doğru şekilde kullanmalı, gerekli tüm kurallara uymalıdırlar. Bunların yapılması işçilerin can güvenliliğinin sürekliliği bakımından büyük ölçüde önemlidir. İşyeri ile ilgili herhangi bir tehlike görüldüğünde hiç vakit kaybetmeden mutlaka işverene ya da sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine haber verilmelidir. Bu durum iş güvenliği yönetmeliği içerisinde açıkça ifade edilmiştir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar