E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

OSGB HAKKINDA

Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi kısaltması olan OSGB yaygın kullanılan bir kelimedir. OSGB 27 Kasım 2010 tarihi çerçevesinde bakanlıkça kendisine yetki verilmiş kuruluşlar olarak bilinir.

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen şekilde iş güvenliği ve iş sağlığına yönelik hizmet verir. Birimlere bu yetki TC Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha kolay ve daha az maliyetle yürütmek amacıyla kullanılan bu kuruluşlar bu konuda yeterli bilgiye, teknik donanıma ve personel kadrosuna sahiptir. OSGB adı verilen bu kuruluşların yönetmelik çerçevesinde bazı şartları sağlaması gerekir. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığına göre kuruluşun cezai sorumlulukları vardır.

OSGB Hangi Koşullara Sahip Olmalıdır?

OSGB için öncelikle fiziki koşullar önem taşır. Buna göre bu kuruluşlar tercihen giriş katta olacak şekilde kolayca ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır. Aynı zamanda çalışan personel sayısına ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli büyüklükte olması gerekir. Bu amaçla en az bir tane ilkyardım ve muayene odası, hekim, hemşire ve iş güvenliği uzmanı odası, arşiv yeri gibi bölümler bulunur. Bunların yanı sıra OSGB bünyesinde yönetmelikte ilgili maddede belirtilen araç ve gereçlerin eksiksiz şekilde yer alması şart koşulmuştur. Bu kuruluşların personel kapsamına bakıldığında birim bünyesinde en az bir tane işyeri hekimi ile bir yardımcı sağlık personeli ile tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı olmalıdır.

Çalışma süresi açısından bakıldığında OSGB kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetler işyerinin sektörü, işçi sayısı ve tehlike sınıfına bağlı olarak yönetmelikte yer alan çalışma süreleri esas alınarak faaliyet göstermelidir. Bunlara ek olarak OSGB bünyesinde sunulan hizmetler işverenlik tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilir.

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB) Avantajları Nelerdir?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurum ve kuruluşlar için çeşitli avantajlara sahiptir. Sunulan OSGB hizmeti ile birlikte kuruluşlar İSG mevzuatı bünyesinde gelen sorumluluklar karşısında kendilerini yalnız hissetmezler. Alınan OSGB hizmeti sayesinde yeni personel almanın maliyeti en aza indirilebilir. OSGB hizmetleri sayesinde iş güvenliği ile ilgili ekipmanlar daha doğru şekilde seçilebilir. Aynı zamanda bu birim işveren için mevzuat takibini de bünyesinde bulundurur. Sağlanan avantajlar sayesinde OSGB yani ortak sağlık ve güvenlik birimi işverenler açısından son derece faydalı hale dönüşür.

Bizim OSGB

Son Yorumlar