fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Sıkça Sorulan Sorular

Bizim OSGB - Sıkça Sorulan Sorular

OSGB Nedir ?

En son yasalara göre 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü iş yerlerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

OSGB'de Kimler Çalışabilir ?

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli.

Risk Analizi Nasıl Yapılır ?

Risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra ayrı ayrı dikkate alınarak kimlerin hangi şiddette ve ne şekilde zarar göreceği tespit edilir. Yöntemleri aşağıdaki gibidir.
1-)Analitik Yöntem

2-)İnşaat Sektöründe Bir Risk Analizi Örneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kimleri Kapsamaktadır ?

Özel sektör ve Kamu’da çalışacak herkesi kapmasamaktadır. İşyerindeki çalışan sayısı ve İşyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacaktır.

OSGB Ne Gibi Avantajlar Sağlayabilir ?

1-)Verimli çalışma ortamının sağlanması
2-)Hizmet karşılığı verilen faturalarınızın gider olarak gösterilmesi
3-)OSGB firmaları tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacak.

Kimler Mesleki Eğitim Almalıdır ?

Yapılan işin tehlikeli veya çok tehlikeli olarak belirlenmesi mesleki eğitim alması için yeterlidir.

İş Güvenliği Uzmanı Sınavlarına Kimler Katılabilir ?

Mühendis, Teknik Öğretmen, Mimar, Fen-Edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olanlar sınava girebilirler.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saattir ?

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, 180 saati teorik eğitim ve 40 saati uygulamalı eğitim olmak üzere dersler toplamda 220 saattir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim, diğer 90 saati ise örgün eğitimdir.

İş Güvenliği Sınıflarına Göre Kaça Ayrılır ?

İş Güvenliği sınıflarına göre 3’e ayrılmaktadır. Bunlar ; Çok Tahlikeli Sınıflar , Tehlikeli Sınıflar ve Az Tehlikeli sınıflardır.

Periyodik Kontrol Nedir ?

İşyerlerinde çalışan bütün makinelerin periyodik olarak kontrollerinin yapılması işlemidir. Makineler belirli aralıklar ile bakıma alınmalı ve kotnrolleri sağlanmalıdır.

İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu Mudur ?

Çalışanı olan her işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6331 nolu yasasına göre İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorunludur. Aksi takdirde işverene para cezası uygulanacaktır.

Sertifikası Olmayan Çalışanlar Hangi Sınıfın Sertifikasından Başlar ?

Sertifikası Olmayan Çalışanlar; daha yeni mezun olmuş veya sertifika almamış olan çalışanlar C Sınıfı sertifikasından başlayacaklardır.

Risk Değerlendirmesi Nedir ?

İşyerlerinde var olan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yenilenme Süreleri Nelerdir ?

Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde en az üç yılda bir defa yenilenmelidir.

Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde en az iki yılda bir defa yenilenmelidir.

Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az yılda bir defa yenilenmelidir.

İletişime Geçin

OSGB hizmetleriyle ilgili tüm  sorularınızı  Bizim OSGB uzmanlarına danışarak cevaplandırabilirsiniz.

 Email info@bizimosgb.com

 Hemen Arayın +90 ( 216 ) 532 32 23