fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Uzmanların Bir Üst Tehlike Sınıfına Bakması 2 Yıl Daha Uzatıldı

BİZİM OSGB olarak 6770 sayılı torba yasada 6331 sayılı madde ile ilgili değişiklik hakkındaki bilgilendirmemiz.

MADDE 35 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü GEÇİCİ MADDE 4 –

(Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.)

Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;
  • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. (1)

İlgili kanun değişikliği yukarıda yer almaktadır.

Bizim OSGB

Son Yorumlar