fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

OSGB- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI – İŞYERİ HEKİMİ – RİSK ANALİZİ

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile hayatımıza giren ve işyeri sahipleri ve çalışanlar tarafından kısaca “OSGB” olarak adlandırılan kuruluşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları yetki ile işyerlerine “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti” vermektedir.

OSGB’lerin bünyesinde işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelleri bulunmaktadır.

OSGB merkezinde işyeri hekimi için 8 m2’lik bir yer bulunmalıdır. Ayrıca bu oda içerisinde bakanlıkça istenen cihaz, buzdolabı, oksijen tüpü vb. ekipmanlar bulunmalıdır.. İş güvenliği uzmanı içinde yine bakanlıkça istenen genişlikte ayrı bir iş güvenliği uzmanı odası bulunmalıdır. OSGB Merkezinde 1 adet 12 m2’lik acil yardım ve ilk müdahale odası ile istenen özelliklere sahip bir depo olması zorunludur. Bakanlık tarafından yapılan başvuru sonrasında başvuran tüzel kişiliğe yetki verilmektedir.

OSGB’ler sadece yetki aldıkları il ve bu ile komşu illere hizmet verecek şekilde yetkilendirilir. Eğer başka illerde de hizmet vermek istiyorlar ise bunun için aynı başvuru ve onay işlemlerini yenileyerek şube açmak zorundadır.

Yetki belgesini alan OSGB, bir sorumlu müdür atamak zorundadır. Sorumlu müdür işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olabilir. Sorumlu müdürün tam zamanlı çalışan olması gereklidir. Sorumlu müdür işlemlerinin “İSG_KÂTİP” sistemi üzerinden bakanlığa kaydının yapılması hizmet vermek için gerekli ilk adımdır. Devamında OSGB sorumlu müdür vasıtası ile 1 adet tam zamanlı “işyeri hekimi”, 1 adet tam zamanlı “iş güvenliği uzmanı” ve 1 adet tam zamanlı “diğer sağlık personeli” atayarak bunların “isg-katip” sistemi üzerinden karşılıklı onay işlemlerini yaparak hizmet verecek yapıya kavuşacaktır.

OSGB sertifikasının bakanlıkça gerekli harcının yatırılmasından sonra OSGB adresine yetki belgesi gönderilmektedir. Yetki belgesinin gelmesi ile OSGB sorumlu müdürü anlaşma yapılan işyerinin 17 haneli SGK SİCİL Kodunu “isg-kâtip” sistemi üzerinden yapmaktadır. Yapılan bu atamalardaki süreler hizmet verilen işyerinin tehlike sınıfı, çalışan sayısına bağlı olarak değişmektedir. Sistemde yapılan atamalar işveren tarafından 5 gün içinde onaylanmalıdır. Onay işlemi yapılmamış işyerine OSGB tarafından hizmet verilmesi bakanlık tarafından yasaklanmış olup cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Kanunun çıkmasından bu yana birçok kez bu süreler değişmiştir. İşyeri hekimi çalışan sayısına bağlı olarak 1 çalışan için, az tehlikeli işyerlerinde 5 dk/ay, tehlikeli işyerlerinde 10 dk/ay, çok tehlikeli işyerlerinde ise 15 dk/ay olarak görevlendirilir. İş güvenliği uzmanı ise çalışan sayısına bağlı olarak 1 çalışan için,  az tehlikeli işyerlerinde 10 dk/ay, tehlikeli işyerlerinde 20 dk/ay, çok tehlikeli işyerlerinde ise 40 dk/ay olarak görevlendirilir. Diğer sağlık personeli çok tehlikeli işyerlerinde 10 kişi ve üzeri çalışan olması halinde görevlendirilmektedir.

BİZİM OSGB, işyerlerindeki çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı atamalarını yapmaktadır. Çalışan sayısının değişmesi halinde OSGB tarafından atama sürelerinin güncellenmesi sağlanmalıdır. Hizmet verilen bir işyerinde görevlendirilmiş olan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının ayrılması halinde en geç 1 ay içinde ayrılan kişinin yerine başka bir hekim veya uzman görevlendirilmesi zorunludur.

OSGB görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli eğitim, danışmanlık, gözetimlerin yapılması bunların sonuçlarının işyerindeki sorumlulara bildirilmesini takip etmekle sorumludur. OSGB’lerin veya görevlendirdikleri kişilerin denetim veya işi durdurma ve işverene veya çalışana para cezası vermek gibi bir görevi yoktur. BU o işyerinin iç yönergesindeki kurallara bağlı olarak belirlenmelidir. Ancak çoklu ölüm olma ihtimali halinde işvereni bakanlığı bildirmekle yükümlüdür.

İşverenler İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından kendilerine bildirilen eğitim, tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli önerileri yerine getirmedikleri takdirde gerek kanuni gerekse maddi para cezalarına çarptırılabilir. Bu konudaki müfettiş denetimlerinde nelere dikkat edildiğine dair kapsamlı ve detaylı bilgi almak için www.bizimosgb.com web sayfamızdaki ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.

 

Saygılarımızla

 

BİZİM OSGB

İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar