fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

By

Burak Balcı
ACİL DURUM EĞİTİMİ Acil Durum Eğitimi, iş yerlerinde meydana gelebilecek olan afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda çalışanların neler yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili içerikleri kapsayan eğitimlerdir. Acil durum eğitimi çalışanlara verilmesi gereken zorunlu bir eğitimdir. İşletmenin bulunduğu bina ve çevresi de göz önünde bulundurularak acil durumu eğitimi verilir. İş yerlerinde acil durumlar...
Read More
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ Yüksekte çalışma eğitimleri, inşaat, şantiye, asansör, çatı yapımı gibi yüksekte çalışma gerçekleştiren işlerde verilmesi gereken zorunlu eğitimlerdir. İş güvenliği açısından çalışma ortamında tehlike oluşturabilecek yaralanma, düşme ve ölümcül kazaların yaşanması durumuna karşı çalışanları bilinçlendirmek için yüksekte çalışma eğitimleri verilir. Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar ile ilgili de çalışanların bilgilenmesini...
Read More
İŞ YERİ HEKİMİ SORUMLULUKLARI İş yeri hekimi sorumlulukları “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” tarafından belirtilmiştir. İş yeri hekimi sorumlulukları en başta çalışanların sağlık kontrollerini içermektedir. İş yeri hekimi, çok tehlikeli sınıfta faaliyet göstersen işletmeler için büyük önem taşır. İş yerinde özellikle hijyen ve ergonomi açısından gerekli...
Read More
Risk Değerlendirmesi Risk Değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenerek, risk analizi yapılarak derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacı ile yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirmesinin, çalışma ortamında çalışanların güvenliğini sağlamak için işveren tarafından yapılması veya yaptırılması gereklidir. Bu sayede, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek riskler tespit edilip önlemler alınır. Risk Değerlendirmesinde Nelere...
Read More
Fabrikalarda İş Güvenliği Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte ülkemizde ve dünyada birçok fabrika kurulması, fabrikalarda iş güvenliğinin önemini artırmıştır. İnsan gücüne ihtiyaç duyan fabrikalarda tehlikeleri durumların, iş kazalarının olması kaçınılmazdır ve bu da fabrikalarda iş güvenliği önlemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarır. Fabrikalarda çalışma alanı içindeki risklerin tespiti ve alınması gereken önlemler değerlendirilmelidir. Fabrikalarda iş güvenliğini sağlamak için kullanılan...
Read More
DEPREM Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucu sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarsma olayıdır. Depremden korunmanın en etkili yolu önceden tedbir almaktır. Deprem öncesinde,  sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. İş Yerlerinde Deprem Sırasında Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? İş yerlerinde meydana gelebilecek deprem gibi doğal afetler için acil durum...
Read More
Çalışanlara Verilen İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Olmalıdır? Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların iş kazalarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında bilgilendirmek, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için verilen temel eğitimlerdir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara çalıştıkları iş ile ilgili eğitim verilmelidir. 6331 Sayılı...
Read More
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği uzmanı iş yerinde yapılan işin güvenlik açısından incelemesini yapar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sadece iş yerini değil, iş yerinin dışarıya karşı oluşturabileceği çevresel zararların da incelemesini yapar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işverene rehberlik ederek iş yerinde yapılacak değişiklikler, kişisel koruyucu donanımların seçimi,...
Read More