E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
Çalışanların işe girerken işverenler tarafından istenen “işe giriş raporu” aslında iş yerinin isg-katip üzerinden ataması yapılmış olan iş yeri hekimince verilmesi gereklidir. Ancak yasanın tam olarak yürürlüğe girmemiş olması, işverenlerin devletin bu konudaki teftiş ve denetimlerini yeterli sıklıkta yapamıyor olması sebebi ile bu raporu çalışandan istemesi yanlış bir olaydır. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli iş...
Read More
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI” tarifini şöyle yapmaktadır. “İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”...
Read More
“İşçi sağlığı ve iş güvenliği ” çalışanlar açısından büyük önem teşkil etmektedir.  Çalışanların sağlığı doğal olarak halkın sağlığını, ülkedeki sosyal güvenliğin ve kalkınma ile ilişkili olarak iyileşme sağlandıkça toplumun sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışı olarak devlet bu konuya gereken önemi vermekle, işverenler devletin bu konuda çıkardığı kanunlara uygun olarak iş yerlerinde gerekli önlemleri...
Read More
6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve güvenli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine yapılacak çalışmalarla çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesi ile iş güvenliği artırılarak iş kazaları önlenebilir. Bu çalışmaların bilgili iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile mevzuata uygun şekilde yapılması gereklidir. Sadece...
Read More
BİZİM OSGB olarak 01.01.2019 tarihinden sonra C sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıftaki iş yerine bakıp bakamayacağı hakkındaki bilgilendirmemiz.   C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakması bildiğiniz gibi 1.12019 tarihine kadar uzatılmıştı. Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde şu an itibarı ile yeni bir erteleme veya uzatım yapılması yönünde bir karar olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bizim OSGB olarak...
Read More
Kurumsal kelimesinin öncelikle ne anlam ifade ettiği ile başlamak gerekir. Türk Dil Kurumu “ Kurumsal; Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan” olarak tarif etmektedir. Kurumsal OSGB ihtiyacının nasıl ortaya çıktığını kısaca anlatalım. 2013 yılında mevcut 4857 sayılı iş kanunundaki eksikleri gidermek ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşabilmek için devletimiz tarafından yürürlüğe...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bir OSGB’nin hizmet vermesi sırasındaki en büyük desteği sağlanan kısımdır. Hizmet veren bir uzman-bir hekim bu konuda OSGB Merkezi ile devamlı iritbat halinde olarak destek alabilmelidir. OSGB merkezindeki gerek Sorumlu Müdürü, gerek kurucuları arasındaki “işyeri hekimi, gerekse “tecrübeli “iş güvenliği uzmanı”  ile sorun ve problemlere acil olarak destek sağlanması mümkündür. Buda...
Read More
Ümraniye ilçesinde yerleşmiş olan iş yerleri için Ümraniye Osgb bu bölgedeki etkili kadrosu ile hizmet sağlanmaktadır. Biz İM OSGB yerel ilçelere göre çalışanlarını görevlendirmektedir. Ümraniye ilçesinde ikametgahı olan ziyaretler konusunda İstanbul trafiği ile uğraşmayan bir ekip ile çalışma yapılması sağlanmaktadır. Oluşturulacak olan Bizim OSGB, “Ümraniye Osgb” ekibi alanıyla yaşanacak problemlere karşı önlem alınmaktadır. Bu nedenle Ümraniye...
Read More
Mevcut sistemde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Çalışma hayatında iş güvenliği konusunda gerekli özenin her zaman gösterilmesi gerekmektedir. İş güvenliği çalışma koşullarının iyileştirilmesi olarak da görülür. İş güvenliği çalışma hayatında...
Read More
20.05.2012 tarihinde çıkartılan ve İş hayatında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu olarak adlandırılan kanunun amacı ; İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının azaltılması ve “sıfır kaza” hedefiyle hazırlanan yasa...
Read More
1 2 3 15