E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

By

Bizim OSGB
 OSGB İş Güvenliği (ŞİŞLİ-BEŞİKTAŞ-LEVENT) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 1 temmuz 2020 tarihinden itibaren kamu kurumları dahil çalışan sayısına bakmadan tüm işyerleri “iş sağlığı ve güvenliği” hizmetini alacaktır. Bu hizmet özel sektörde bünyelerinde fazla çalışanı olan (düzenli olarak işyerinde hekim bulunduran işyerleri için)  işverenler tarafından kendi bünyelerinde  yapılabilir.  Az çalışanı olan işverenler ise...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği işçinin çalıştığı işe uygun şartlarda çalışmasının sağlanması demektir. Bu şartların sağlanması sadece işveren tarafından değil hem devlet tarafından gerekli şartların oluşturulması için kanun ve yönetmeliklerin oluşturularak bunların denetimler ile sağlanmasından başlar. Devamında işverenin bu şartları ve koşulları yerine getirmesi için gerekli önlemleri ve koşulları oluşturulması ile devam eder. En sonunda ise...
Read More
T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından OSGB olarak ruhsat ve geçerli yetki belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından iş yerlerinin çalışanları için gerek işe giriş gerekse periyodik olarak yapılması gereken tıbbi tetkik ve tahlillerinin yapılması demektir. Mobil sağlık hizmetini sağlamak için sadece OSGB yetki belgesine sahip olmak yeterli değildir. Yetki belgesine...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile hayatımıza giren ve işyeri sahipleri ve çalışanlar tarafından kısaca “OSGB” olarak adlandırılan kuruluşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları yetki ile işyerlerine “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti” vermektedir. OSGB’lerin bünyesinde işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelleri bulunmaktadır. OSGB...
Read More
Vikipedia’ya göre Risk analizi; 6331 sayılı yasaya göre risk tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmıştır. Yasaya bağlı olarak çıkartılmış olan Risk Değerlendirmesi yönetmeliğine göre tüm iş yerlerinde “risk değerlendirmesi yapılarak iş yerindeki tehlikelerin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin ortadan kaldırılması için yapılır.  ...
Read More
OSGB’ yi kurmak için başvuru evrakları nelerdir? Nereye başvuru yapılır? Öncelikle osgb nasıl kurulur ve bu amaçla bir şirket kurmak için bir tüzel kişilik gereklidir. Bu TÜZEL KİŞİLİK bir SGK sicil numarasına sahip olmalıdır. BU SGK Sicil numarası ile ilgili olarak e-devlet üzerinden başvuru ve işlemleri yapmak için e-bildirge kullanıcısının tanımlı olması gereklidir. Bu kişi...
Read More
Yasal Olarak Risk Analizi Hakkında 20.06.2012 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun yetersiz olması nedeni ile yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 29.12.2012 tarihinde yayınlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNE ” göre yapılması zorunlu olan işyerindeki tehlikelerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak amacı ile yapılan çalışmadır. Resmi olarak “RİSK...
Read More
22.02.2019 tarihinde yayınlanan 7166 sayılı torba yasaya göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecektir. C sınıfı Uzmanlar hangi tarihe kadar tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilecek? 7166 sayılı torba yasa “”SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16 maddesine göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 1.7.2020 tarihine kadar Tehlikeli sınıftaki işyerlerine...
Read More
İşveren ve işçi açısından iş güvenliği mevzuatı yararlı bilgiler içerir. Bundan dolayı daha verimli çalışma ortamları adına iş güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgi edinmekte yarar vardır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin en doğru şekilde sağlanabilmesi için iş güvenliğinin mevzuatı içerisinde yer alan bilgilere ihtiyaç duyulur. Böylece herkes üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde öğrenir ve...
Read More
Devlet, iş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanların güvenli bir ortama ulaşmasını sağlar. Bu amaçla da artık tüm iş verenler iş güvenliği ve sağlığı konusunda daha özen göstermelidir. Çalışma ortamı her zaman sakin ya da sağlıklı bir ortam olarak değerlendirilemez. Kimi zaman çalışanın ya da iş verenin de sağlığını tehdit eden çalışma ortamları bulunur. Risk tehdit...
Read More
1 2 3 18