fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı iş yerinde yapılan işin güvenlik açısından incelemesini yapar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sadece iş yerini değil, iş yerinin dışarıya karşı oluşturabileceği çevresel zararların da incelemesini yapar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işverene rehberlik ederek iş yerinde yapılacak değişiklikler, kişisel koruyucu donanımların seçimi, makinelerin bakımı gibi iş yerini maddi ve manevi zarara uğratabilecek, çalışanın sağlığını tehlikeye sokabilecek durumlara karşı iş güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı; Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı olarak tanımlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde meydana gelebilecek ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korumak için iş yerinde yapılan çalışmalardır. İş güvenliği, çalışanlara risksiz bir iş ortamı oluşturmada çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yapılan iş nedeniyle olabilecek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

 • Risk değerlendirmesi yapmak.
 • İş yerinde güvenlik risklerine karşı alınması gereken önlemleri işverene bildirmek.
 • Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda planlama yapmak.
 • İşverene rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • İş yerinde meydana gelen kazaların nedenini tespit etmek ve sonrasında tekrarlanmaması için önlem almak.
 • Gerekli gördüğü durumlarda iş yeri ölçüm, inceleme ve araştırması yapmak.
 • Çalışma ortamı gözetimi yapmak.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

 • Bakanlık gibi bazı kamu kuruluşlarında çalışma hayatını denetlemekte görevli olan müfettişler,
 • Üniversitelerin iş sağlığı güvenliği bölümü lisans veya ön lisans programı mezunları,
 • Teknik öğretmenler,
 • Mühendislik ve mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
 • Fizik, kimyager, biyolog unvanına sahip kişiler,

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununa göre, iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Bizim OSGB

Son Yorumlar