fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği Firması

İş Güvenliği Firması

İş güvenliği, son yıllarda oldukça popüler olan bir kavramdır. Temel olarak iş güvenliği kavramı, iş yerlerinde çalışan personellerin olası risk ve tehlikelere karşı alınması gereken tüm tedbirleri ve düzenlemeleri ifade eden bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre artık her iş yerinde OSGB yani ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulmak zorundadır. Bu çerçevede kurulan birimde en az bir iş yeri hekimi ve en az bir iş güvenliği uzmanı çalışmalıdır. Bu birim iş yerinde yapılan faaliyetlere göre olası risk ve tehlikeleri saptamak ve önlem almakla yükümlüdür. İlk yardım eğitimi, hijyen eğitimi ve yangın eğitimi gibi eğitimler ile personelleri bilgilendirmek zorundadır. İstanbul OSGB sektöründe faaliyet gösteren Bizim OSGB firmasına başvurarak tüm iş güvenliği hizmetlerini kaliteli bir biçimde alabilirsiniz.

İş Güvenliği’nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş Güvenliği genel olarak iş yerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturması amacını taşır. İş yerinde personellerin sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı tüm koruyucu, düzeltici ve önleyici faaliyetleri oluştururlar. Bu düzenlemeleri ve önerileri rapor halinde iş verene sunarak rehberlik görevi üstlenirler. Personelin iş sağlığı ve güvenliğini korumak amacı ile eğitimler düzenleyerek personellerin bilgilendirilmesini sağlarlar. İş güvenliği uzmanları; iş yerinde ortaya çıkabilecek doğal afet, kaza ya da yangın gibi acil müdahale gereken durumları tespit eder. Bu tür durumlara karşı acil durum planı hazırlar, ilk yardım gereken uygulamaların organizasyonunu yapar. İş güvenliği uzmanları; yıllık değerlendirme raporu, yıllık çalışma planı, çalışma şartlarının takibi, personelin sağlık durumlarının takibi, iş kazası ve meslek hastalıkları, personelin yaptığı tüm iş faaliyetleri, risk değerlendirmesi sonuçları, maruziyet bilgileri, periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş sağlığı ve güvenliğine dair tüm bilgilerin ve çalışmaların kayıt altına alınmasını ve arşivde saklanmasını sağlar.

İş Güvenliği; iş yerindeki maruziyetleri tespit etmesi ve personellerin sağlık ile güvenliklerini koruması açısından büyük önem taşır. Meslek hastalıklarının maruziyeti iş yerlerinde bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri aracılığı ile tespit edilerek gerekli tedavi işlemleri başlatılır ve çeşitli önlemler alınır.

İş Güvenliği Firması ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınız için Bizim OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

4 Responses
  1. Ela GÜRGÜR

    İş Güvenliği konusunda ki profesyonel çalışmaları oldukça etki yaratmaktadır.

  2. Metin Emin KARADEMİR

    İş Güvenliği Firması olarak gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.