fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ – RİSK ANALİZİ – BİZİM OSGB

Vikipedia’ya göre Risk analizi; 6331 sayılı yasaya göre risk tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmıştır. Yasaya bağlı olarak çıkartılmış olan Risk Değerlendirmesi yönetmeliğine göre tüm iş yerlerinde “risk değerlendirmesi yapılarak iş yerindeki tehlikelerin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin ortadan kaldırılması için yapılır.

 

Risk Değerlendirmesi, iş yerinde belirlenecek olan bir risk değerlendirme ekibi ile yapılır. Ekipteki en önemli sorumluluk isg-kâtip tarafından atanmış olan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine düşmektedir.

Bizim OSGB olarak bugüne kadar yapılan yüzlerce risk analizini bir havuzda toplayarak benzer iş yerlerindeki risklerin ortadan kaldırılması için görevlendirdiği iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanına destek olmaktadır.

Risk Analizi tüm iş yerleri için 1 Temmuz 2013’den bu yana zorunludur. Risk analizi iş yerinin tehlike sınıfına göre belirli aralıklar ile yenilenmek zorundadır. Bu konuda isg-kâtip sistemi üzerinden atanmış olan Bizim OSGB iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi gerekli takip ve koordinasyonu yaparak işvereni uyarmaktadır. Eğer işveren olarak iş güvenliği uzmanının yoksa bunu takip ederek vakti geldiğinde yaptırmak zorunda olduğunuzu lütfen unutmayınız.

İş yerinde yapılacak Risk değerlendirme ile tehlikeler ve bu tehlikelerin olasılıklar ve meydana gelme sıklığı gibi etkenler ile iş yerindeki riskler belirlenmektedir. Belirlenen bu riskler önem derecesine göre sıralanır. Devamında iş yerindeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması veya çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak sınırlara çekilmesi sağlanır.

Risk değerlendirmesi ile iş yeri yönetiminin iş yerindeki İSG bilincinin yerleşmesine katkı vermesi, bunu geliştirilmesi, çalışanların yaptıkları işlerin tehlikeleri ve yapmamaları gereken hareket ve davranışlar konusunda bilgi sahibi olmaları veya düzenli olarak hatırlaması sağlanır. Yapılan risk analizi belirli dönemler ile ortaya yeni riskler veya iş kazası ihtimalleri çıkması durumunda revize edilir.

Risk analizi yapan ekibin tecrübesi iş yerindeki risklerin belirlenmesi için çok önemlidir. Tek sayfa, fotokopi olarak yapılan risk analizleri işin ciddiyetin anlamayanlar işverenler için gerek hukuki gerekse maddi cezalar ile karşılaşılmasına yol açabilir. Risk analiz bu nedenle işin bilen bir ekip tarafından yapılarak “risk değerlendirmesi yönetmeliğine” göre dokümante edilmelidir. Risk ekibi gerekli eğitimi almalı, yapılan risk analizinin tüm sayfaları işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, çalışan temsilcisi, destek elamanı ve işveren tarafından imzalanarak kayıt altına alınmalıdır. Önemli riskler belirlenmiş tarihler içerisinde gerekli aksiyonlar alınarak ya ortadan kaldırılmalı veya kabul edilebilir risk seviyesine düşürülmelidir.

 

BİZİM OSGB

İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar