fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ VE SAĞLIK GÖZETİMİ YAPTIRILMAMASI

T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından OSGB olarak ruhsat ve geçerli yetki belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından iş yerlerinin çalışanları için gerek işe giriş gerekse periyodik olarak yapılması gereken tıbbi tetkik ve tahlillerinin yapılması demektir. Mobil sağlık hizmetini sağlamak için sadece OSGB yetki belgesine sahip olmak yeterli değildir. Yetki belgesine sahip olan OSGB’lerin bu hizmeti vermesi için bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne başvurarak “gezici iş sağlığı güvenliği hizmetleri yönetmeliğine” uygun olarak gerekli araç, cihaz ve personel gibi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra hizmet verebilir.

Bir iş yeri gezici isg hizmeti almak istediğinde ilk yapması gereken teklif aldığı OSGB’nin yetki belgesinin olup olmadığı, varsa geçerli olup olmadığının kontrolü olmalıdır. Ayrıca hizmet öncesi alınan hizmetin geçerli olabilmesi için sözleşme yapılan OSGB ile isg-katip sistemi üzerinden çalışan sayısına bağlı olarak sözleşme yapılması gereklidir. Aksi taktirde sağlık bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca iş müfettişlerinin yaptıkları denetimlerde atama ile ilgili evrakları göstermedikleri için idari para cezasına çarptırılabilirler. Herhangi bir çalışanı iş kazası geçirdiği taktirde işverenin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin kontrolü sebebi işveren gerek hukuki gerekse idari açıdan ceza alabilirler.

İşverenler çalışanları ile ilgili olarak sağlık gözetimi yaptırmakla, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde işe giriş raporunu (İsg-kâtip sisteminden onaylı iş yeri hekimince verilmiş) almakla yükümlü olduğu gibi tüm çalışanlarının “sağlık gözetimini” yaptırmak zorundadır.

Yönetmeliğe göre az tehlikeli iş yerlerinde işe giriş raporunu çalışan işe girdikten sonra alabilir. “Sağlık gözetimi” ne yazık ki işverenler tarafından ihmal edilmektedir. Tetkik ve tahlillerin çalışanların işe giriş muayenesi veya periyodik muayenesi öncesinde yaptırılması gereklidir.

Sağlık gözetimi yapılmaması ile ilgili olarak 2019 yılı için çalışan başına belirlenen ceza miktarı bakanlık web sayfasında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

İş yerinde sağlık gözetimi yaptırılmaması veya iş yerindeki çalışanlara ait tetkik ve tahlillerin yaptırılmamasının işverenlere maliyetinin ne olacağını kısaca açıklayalım.

Yukarıda da görüldüğü gibi gerek işe giriş muayenesi gerekse çalışanlar için sağlık gözetimi yaptırılmaması 2019 yılında, her bir uygunsuzluk için 1.911 TL’dir. Bu işlemi her iki uygunsuzluk için yaptırılmaması halinde kişi başı karşılaşılacak ceza miktarı 3.822 TL olacaktır. 10 kişinin çalıştığı tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yeri 38.220 TL, 50 kişinin çalıştığı bir iş yeri ise 191.100 TL olacaktır. İşverenler bu konuya ileriye yönelik meslek hastalığı veya herhangi bir şikayet olması halinde problem yaşanmaması için gereken önemi gösterme konusunda ihmalkar davranmamalıdır.

 

BİZİM OSGB

İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar