fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Çalışanlara Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara Verilen İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Olmalıdır?

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların iş kazalarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında bilgilendirmek, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için verilen temel eğitimlerdir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara çalıştıkları iş ile ilgili eğitim verilmelidir.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17 “Çalışanların Eğitimi” başlığına göre;
 1. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 2. Çalışan temsilcileri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda özel olarak eğitilir.
 3. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
 4. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 5. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
 6. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 7. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Verilen Eğitim Süreleri Ne Kadardır?

6331 Sayılı Kanuna bağlı çıkartılmış, 28648 Resmi Gazete Sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 11 gereğince, Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

 1. Az tehlikeli iş yerleri için en az sekiz saat,
 2. Tehlikeli iş yerleri için en az on iki saat,
 3. Çok tehlikeli iş yerleri için en az on altı saat

Olarak her çalışan için düzenlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir?

İlgili mevzuata göre;
 • Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
 1. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri,
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 3. Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,
 • Ayrıca çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:
  1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
  2. İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.
  3. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.
  4. Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ek-1, çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konu başlıkları şunlardır:

 1. Genel Konular
 2. Sağlık Konuları
 3. Teknik Konular

Bu eğitim konularının yer alması gerekmektedir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar