fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Category

Genel
Çalışanlara Verilen İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Olmalıdır? Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların iş kazalarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında bilgilendirmek, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için verilen temel eğitimlerdir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara çalıştıkları iş ile ilgili eğitim verilmelidir. 6331 Sayılı...
Read More
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği uzmanı iş yerinde yapılan işin güvenlik açısından incelemesini yapar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sadece iş yerini değil, iş yerinin dışarıya karşı oluşturabileceği çevresel zararların da incelemesini yapar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işverene rehberlik ederek iş yerinde yapılacak değişiklikler, kişisel koruyucu donanımların seçimi,...
Read More
CORONA (COVİD-19) VİRÜS TAŞIYAN ÇALIŞAN BİLDİRİMİ NASIL YAPILMALIDIR? Çalışanların içinde “COVİD-19” pozitif çıkması halinde sigorta bildiriminin nasıl yapılacağı birçok mali müşavir, muhasebeci veya işveren tarafından merak edilmektedir. Bazı işverenler veya sorumlular bu konuda bildirim yapıp yapılmaması konusunda kararsız kalmaktadır.  Bu konuda bildirim yapılması gerektiği açıktır. Bu durumda bildirimin nasıl yapılacağı konusu önem kazanmaktadır. İŞYERİNDE COVİD-19...
Read More
 OSGB İş Güvenliği (ŞİŞLİ-BEŞİKTAŞ-LEVENT) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 1 temmuz 2020 tarihinden itibaren kamu kurumları dahil çalışan sayısına bakmadan tüm işyerleri “iş sağlığı ve güvenliği” hizmetini alacaktır. Bu hizmet özel sektörde bünyelerinde fazla çalışanı olan (düzenli olarak işyerinde hekim bulunduran işyerleri için)  işverenler tarafından kendi bünyelerinde  yapılabilir.  Az çalışanı olan işverenler ise...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği işçinin çalıştığı işe uygun şartlarda çalışmasının sağlanması demektir. Bu şartların sağlanması sadece işveren tarafından değil hem devlet tarafından gerekli şartların oluşturulması için kanun ve yönetmeliklerin oluşturularak bunların denetimler ile sağlanmasından başlar. Devamında işverenin bu şartları ve koşulları yerine getirmesi için gerekli önlemleri ve koşulları oluşturulması ile devam eder. En sonunda ise...
Read More
OSGB’ yi kurmak için başvuru evrakları nelerdir? Nereye başvuru yapılır? Öncelikle osgb nasıl kurulur ve bu amaçla bir şirket kurmak için bir tüzel kişilik gereklidir. Bu TÜZEL KİŞİLİK bir SGK sicil numarasına sahip olmalıdır. BU SGK Sicil numarası ile ilgili olarak e-devlet üzerinden başvuru ve işlemleri yapmak için e-bildirge kullanıcısının tanımlı olması gereklidir. Bu kişi...
Read More
Yasal Olarak Risk Analizi Hakkında 20.06.2012 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun yetersiz olması nedeni ile yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 29.12.2012 tarihinde yayınlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNE ” göre yapılması zorunlu olan işyerindeki tehlikelerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak amacı ile yapılan çalışmadır. Resmi olarak “RİSK...
Read More
İşveren ve işçi açısından iş güvenliği mevzuatı yararlı bilgiler içerir. Bundan dolayı daha verimli çalışma ortamları adına iş güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgi edinmekte yarar vardır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin en doğru şekilde sağlanabilmesi için iş güvenliğinin mevzuatı içerisinde yer alan bilgilere ihtiyaç duyulur. Böylece herkes üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde öğrenir ve...
Read More
Devlet, iş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanların güvenli bir ortama ulaşmasını sağlar. Bu amaçla da artık tüm iş verenler iş güvenliği ve sağlığı konusunda daha özen göstermelidir. Çalışma ortamı her zaman sakin ya da sağlıklı bir ortam olarak değerlendirilemez. Kimi zaman çalışanın ya da iş verenin de sağlığını tehdit eden çalışma ortamları bulunur. Risk tehdit...
Read More
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan işyeri hekimliği önemli bir unsurdur. Bu uygulama uzun yıllardan bu yana yapılan bir uygulama olarak bilinir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan önce çalışan sayısı elli ve onun üzerinde olan işyerlerinin işyeri hekimliği hizmeti alması zorunlu kılınmıştı. 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte elli ve daha fazla...
Read More
1 2 3 16