fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenerek, risk analizi yapılarak derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacı ile yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirmesinin, çalışma ortamında çalışanların güvenliğini sağlamak için işveren tarafından yapılması veya yaptırılması gereklidir. Bu sayede, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek riskler tespit edilip önlemler alınır.

Risk Değerlendirmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Tehlikelere karşı alınacak önlemlerin uygulanabilir olması,
 • Belirlenen riske uygun kişisel koruyucu donanımların seçilmesi,
 • İş yerinde kullanılacak olan ekipmanların seçimi,
 • Özel düzenleme gerektiren çalışanların durumu,

Dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yenilenir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12 de belirtilen durumlara göre:

(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Durumlarında yenilenir.

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

 1. Tehlikelerin Tanımlanması
 2. Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
 3. Risk Kontrol Adımları
 4. Dokümantasyon
 5. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Olarak 5 aşamadan oluşmaktadır.

Risk Değerlendirmesi Kimler Tarafından Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6’ya göre:

 1. İşveren veya işveren vekili.
 2. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri.
 3. İş yerindeki çalışan temsilcileri.
 4. İş yerindeki destek elemanları.
 5. İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.İş yerinizde risk değerlendirmesi yaparak veya yaptırarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçebilirsiniz. İş güvenliği her şeyden önemlidir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar