fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

C sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıftaki iş yerine bakabilir mi?

BİZİM OSGB olarak 01.01.2019 tarihinden sonra C sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıftaki iş yerine bakıp bakamayacağı hakkındaki bilgilendirmemiz.

 

C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakması bildiğiniz gibi 1.12019 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde şu an itibarı ile yeni bir erteleme veya uzatım yapılması yönünde bir karar olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Bizim OSGB olarak C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı tehlikeli bir iş yerine atama yaparak denediğimizde ise ne yazık ki isg-katip sisteminin buna izin vermediğini görmüş bulunuyoruz. Bakanlık ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapmadığı tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 1.Ocak 2019 tarihinden itibaren sadece A sınıfı ve B sınıfı İş güvenliği uzmanları görevlendirilebilecektir.

İşverenlerin bu konuda görevlendirilen uzmanların belgesini kontrol etmeleri ve hizmet aldıkları OSGB merkezi ile görüşerek isg-katip atamasını güncellemeleri gerekecektir.
OSGB kurumsal olarak bu işi yapan bir firma ise Aralık-2018 tarihinde gerekli çalışmaları yaparak ocak ayı sonuna kadar tüm tehlikeli iş yerlerinde görev yapmak için yetkili iş güvenliği uzmanını atayarak “isg-katip” sistemi üzerinde gerekli onay sürecini tamamlamalıdır.
Aşağıda ilgili yönetmeliğe ait torba yasasının kısa açıklaması bilgi amaçlı olarak verilmiştir.

Bildiğiniz gibi 6770 sayılı torba yasada 6331 sayılı madde ile ilgili değişiklik ile C sınıfı İş güvenliği uzmanları 1.1.2019 tarihine kadar bir üst sınıfa baka bileceklerdi.

MADDE 35 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü GEÇİCİ MADDE 4 –
(Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.)
Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;
• Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. (1)
İlgili kanun değişikliği yukarıda yer almaktadır.

BİZ İM OSGB
İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar