fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

6331 sayılı iş güvenliği kanunu ile iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve güvenli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. İş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine yapılacak çalışmalarla çalışma ortamındaki şartların iyileştirilmesi ile iş güvenliği artırılarak iş kazaları önlenebilir. Bu çalışmaların bilgili iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile mevzuata uygun şekilde yapılması gereklidir. Sadece sertifika sahibi olan veya fatura keserek bu işi yapmayı amaçlayan Ortak sağlık güvenlik birimleri ile bu sağlanamaz.

Son dönemlerde özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine uzmanlaşmak isteyenler oluşan talepleri karşılayabilmek adına almış oldukları sertifika ile bu alanda çalışmalarını başlatmaktadır. İş yerlerinde yaşanabilecek her türlü probleme karşı geliştirilecek olan çalışmalar için bu konuda tecrübesi olan uzmanlar tarafından gerekli kontrollerin yapılması  yapılan işin doğru olmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yerleri 3 tehlike sınıfına ayrılmaktadır.  6331 sayılı kanuna göre

“Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubu olarak tanımlanmaktadır.”

İş yerlerinde yapılacak olan çalışmalar ile özellikle iyileştirme konusunda etkili olmak isteyenler kanunda belirtilen mesleklere ait diplomaya sahip olmalı halinde gerekli kursa giderek ve bakanlığın açtığı sınava girip başarılı olmaları halinde iş güvenliği ve işçi sağlığı sertifikası alarak bu alanda çalışmaya başlayabilirler. İş yerlerinde özellikle çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilecek olan çalışmalar için bu alanda gerekli belgeye sahip olan uzmanlar ile çalışma yapılmaktadır.

Farklı alanlarda faaliyet göstermekte olan iş yerleri için iş güvenliği ve işçi sağlığı kanununa uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir mevki ya da statü fark etmeden çalışmakta olan her çalışan için aynı şekilde kanunda yer alan maddeler geçerli olmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında çalışmak isteyenler A, B ve C sınıfı sertifika alarak çalışmaya başlayabilirler.

İş yerlerinde gerçekleştirilecek olan iyileştirme çalışmaları daha iyi ve güvenli ortamlarda çalışma olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle profesyonel kişiler tarafından yapılacak olan çalışmalar ile iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasına uygun şekilde hareket edilmesi sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

İş yerlerinde özellikle çalışanların güvenliğini sağlamak ve daha iyi ortamlarda çalışmalarını gerçekleştirmeleri için iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak amacıyla iş güvenliği ve işçi sağlığı yasası gereğince belirlenmiş olan prosedüre uygun şekilde hareket edilmektedir. Belirlenmiş olan yasa içeriğine uygun şekilde yapılacak olan düzenlemeler sayesinde yaşanabilecek sorunlara karşı önlem alınmaktadır.

Yapılan son düzenlemeler ile iş güvenliği ve işçi sağlığı kanunu kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar iş yerlerinde bulunan bütün personel için geçerli olduğu gibi aynı zamanda yaşanabilecek her türlü sağlık sorununa karşı iş yerlerinin daha ileri düzeye taşınmasını sağlamaktadır.

Biz İm OSGB

Bizim OSGB

Son Yorumlar