fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Ve İso9001-İso14401 Belgelendirme Danışmanlık Hizmeti

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş danışmanlık firması ile çözüm ortaklığı şeklinde bu hizmeti sunmaktadır.

Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Denetime tâbi olan tesislerin her tür faaliyetlerinin Çevre Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi ve Kontrolü

Güncel Çevre Mevzuat Takibi

Uygunluk ve Muafiyet (Kapsam Dışı)Yazıları Başvuruları

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuruları

Çevre izin ve/veya lisans belgesi başvuruları/yenilenmesi

Atık Yönetimi/Endüstriyel Atık Planı Hazırlanması, Onay Başvurusu

İç Tetkik ve Eğitimlerin Yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatlarınca Belirli Periyotlarda Yapılması Gerekli Beyanların firma adına yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapılan Denetimlerde firmaya refakat

Atık Yönetimi Hizmetleri

İşletmelerin veya tesislerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan her tür atığın ,atığı çıkartan firma tarafından , atık uygun kuruluşlara verilene kadar uygun şekilde tasnifi ve sonrasında da uygun kuruluşlara gönderimi sağlanmalıdır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yönetmelikle ilgili esasları firmalar adına yönetir. Firmanın faaliyetlerinden ötürü oluşturduğu atığın, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması veya oluşumunun önlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yapar.Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlar.

Bazı Atık Çeşitlerini sıralayacak olursak;

Tıbbi atık

Pil

Akü

Flüorasan lamba/Enerji tasarruflu ampul

Elektronik atık

Radyoaktif atık

Ömrünü tamamlamış lastik

Atık yağ(endüstriyel)

Bitkisel atık yağ(mutfak)

Katı atık

İnşaat ve Hafriyat atıkları

şeklinde sıralanabilir.

Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Hizmeti

Artan nüfusla beraber, aşırı tüketimin kontrol altına alınması, doğal kaynakların daha iyi ve yeniden kullanma imkanlarının geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Mevcut su kaynaklarının korunmasının önemi bu nedenle önem arz etmektedir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de arıtma tesisleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Arıtma alanındaki birikimini hizmete dönüştürmek amacıyla yola çıkan firmamız çevre kirliliğini önlemede büyük öneme sahip olan arıtma tesislerinin endüstriyel ve evsel atıksu arıtımında dizaynı, inşaası, montajı ve işletilmesi hizmetlerini yurt içinde ve yurt dışında başarıyla vermektedir.

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı/Mesul Mühendislik Hizmeti

İSKİ  Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine göre  firmalar İSKİ Kanalına her türlü atık su deşarjında Deşarj İzni ve/veya GSMR Görüşü alınması zorunludur.

Arıtma tesisi olan firmalar için Mesul Mühendis bulundurulması gerekmektedir. Firmamız bu konuda  firmalara hizmet vermektedir.

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti

Gelişen  teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi etkili bir yönetim sisteminin nasıl
kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

Faydaları

 • İşletmede kalite anlayışının gelişimi
 • Verimlilik ve pazar payının artması
 • Etkin bir yönetim
 • Maliyetlerin azalması
 • Hatalı ürün,firelerin azalması
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolün sağlanması
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modelidir

Iso 14001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti

Her geçen gün doğal kaynaklarımızın azalması kaynakların sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Firmalar çevre performanslarını değerlendirmek amacıyla çevre ile ilgili faaliyetlerini gözden geçirmekte veya denetlemektedir. Ancak bu gözden geçirme ve denetim işlemi tek başına bir kuruluşun çevre performansının yasal ve çevre politikası şartlarını sadece şu an için değil, aynı zamanda gelecekte de karşılamada yeterli olmamaktadır. Bu işlemlerin etkin olabilmesi için, kuruluşta bütünleştirilmiş ve uygun yapılandırılmış bir yönetim sistemi içinde yürütülmesi gerekmektedir.

Çevre yönetimiyle ilgili uluslararası standartlar, kuruluşlara ekonomik ve çevresel hedeflerine ulaşılabilmeleri konusunda yardımcı olmak için, diğer yönetim ihtiyaçlarıyla bütünleştirilebilen etkin bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Diğer uluslararası standartlar gibi, bu standartlar da, tarife dışı ticari engeller oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini değiştirmek veya artırmak amacını gütmemektedir.

Firmamız, ilgili standart doğrultusunda danışmanlığınızı yürüterek gerek belgelendirme aşaması,gerekse sistem revizyonlarında size uygun çözümler üretir.

Faydaları

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
 • İşletme itibar ve pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

İletişime Geçin

OSGB hizmetleriyle ilgili tüm  sorularınızı  Bizim OSGB uzmanlarına danışarak cevaplandırabilirsiniz.

 Email info@bizimosgb.com

 Hemen Arayın +90 ( 216 ) 532 32 23