fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği Mevzuatı

İşveren ve işçi açısından iş güvenliği mevzuatı yararlı bilgiler içerir. Bundan dolayı daha verimli çalışma ortamları adına iş güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgi edinmekte yarar vardır.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin en doğru şekilde sağlanabilmesi için iş güvenliğinin mevzuatı içerisinde yer alan bilgilere ihtiyaç duyulur. Böylece herkes üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde öğrenir ve bunların yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. İş güvenliğinin sağlanması amacı ile alınan tüm tedbirler sayesinde işçi, işyeri ve işletmeler korunmuş olmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği mevzuatı büyük öneme sahiptir. Bu sayede yaşanan sorunlar en aza indirilebilir. İşçilerin çalışma ortamı, fiziki çevre şartları ya da buna benzer sebeplerden ötürü yaşayabileceği sağlık ve mesleki sorunlar iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde önlenebilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş güvenliği mevzuatı çerçevesinde sunulan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri işçilerin iş ve meslek kazalarından korunmasına yardımcı olur. Bu amaçla gerekli önlemler alınır ve gerekli durumlarda işçilere tüm önemli bilgiler aktarılarak iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde hareket edilir. Bu noktada yapılması gereken tüm yükümlülükler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte yasal bir nitelik kazanmıştır. Böylece hem işçilerin hem de işverenlerin yapmaları gerekenler detaylı şekilde belirtilmiş, hangi durumlarda işverenlere cezai yaptırım uygulanacağı açıkça ifade edilmiş, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak neler yapılması gerektiğine değinilmiştir. Buna yönelik olarak gerekli hallerde işverenlere ve işçilere eğitim programları hazırlanıp eksik yerlerin tamamlanması iş güvenliği mevzuatı ile sağlanabilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği ihmal edilmemesi gereken alanlar arasında yer alır. Buna yönelik olarak işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulur. İş güvenliği mevzuatı bünyesinde de ifade edilen bu birim içerisinde en az bir işyeri hekimi, en az bir diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı bulunur. Burada görev alabilmek için iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim alınması, yapılan sınavlardan başarıyla geçilmesi ve ilgili sertifikaya sahip olunması gerekir. Özellikle işyeri hekimliği açısından bakıldığında hekimlerin hangi branşta hizmet verdikleri bu birim için engel teşkil etmemektedir. Sertifikanın alınmış olması en önemli koşulların başında gelir. Bu ve buna benzer durumlar ile ilgili olması ve uyulması gereken tüm detaylar iş güvenliği mevzuatı içerisinde etraflıca ifade edilir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar