fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği Yasası

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en doğru bilgiler için iş güvenliği yasası incelenmelidir. İş güvenliği yasası çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli olması için yararlı bilgiler içerir.

İş güvenliği yasası 2012 yılında iş güvenliği ve sağlığı kavramını topluma kazandırmıştır. İşyerlerinde yapılacak çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlemesi bakımından iş güvenliği yasası ayrı bir öneme sahiptir. Dünya çapında önem verilen konuların başında gelen iş sağlığı ve güvenliği iş kazaları yaşanma olasılığının en aza inmesine yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde hayati bir öneme sahip olan iş güvenliği yasası işçilere yaptıkları işten ötürü zarar verebilecek tüm durumların önlenmesini sağlar.

Sadece işçileri ve çalışanları değil aynı zamanda işyerini de koruma altına alan iş güvenliği yasası diğer bağlı kuruluşlar ile çalışmanın gerekli olduğu çevrenin de korunmasına katkıda bulunur. Bundan dolayı iş güvenliği yasası çalışma sürecinin her alanında benimsenmeli ve olması gerektiği gibi uygulanmalıdır. Bunu kontrol altında tutabilmek adına belirli aralıklar ile risk değerlendirmeleri yapılabilir.

İş Güvenliği Yasası Kapsamı

İş güvenliği yasası içerisinde işverenler ile çalışanlara ait görev, yetki ve sorumluluklar, konsey, kurul ve koordinasyon, teftiş ve idari yaptırımlar, çeşitli ve geçici hükümler başlıklarına yer verilir. Bunlar içerisinde en çok dikkat çeken başlık işçi ile işverene dair görevi yetki ve sorumluluklar olur. İş güvenliği yasası içindeki bilgilere göre işverenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ortaya çıkan maliyeti işçilere yansıtma hakkına sahip değildir. Çalışanların bu alanda sahip oldukları yükümlülükler ile işverenin sorumlulukları arasında etkileşim söz konusu değildir. Buna ek olarak iş güvenliği yasası çerçevesinde işyeri haricindeki uzman kişi ya da kurumlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını ifade eder. Bu açılardan bakıldığında iş güvenliği yasası hem işçi hem de işveren açısından çok çeşitli noktalara değinmiştir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

İş güvenliği yasası içerisinde yer alan bilgiler temelde altı tane amaç etrafında toplanır. Bu amaçlar kurumsallaşma ve örgütlenme, denetim, mevzuat, meslek standartları, eğitim ve araştırma şeklinde ifade edilir. İfade edilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak hem işverenler hem de işçiler üzerlerine düşen görevleri eksiksiz şekilde yapmalıdır. Bunların neler olduğu hakkında kapsamlı bilgi edinebilmek için ii güvenliği yasası incelenebilir. Yasaya göre işverenler işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak adına her tülü önlemi almakla yükümlü kılınmıştır. İş güvenliği yasası aynı zamanda işçilerin hakları ile ilgili de bilgiler içerir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar