fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

İş yerlerinde çalışan işçilerin sağlıklı çalışma ortamları sunmak için iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği kurallarına uyulması meydana gelen olumsuz etkilerden korunmasına yardımcı olur ve iş sağlığı yönetmeliği bu neden ile çok önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

İş sağlığı güvenliği yönetmeliğinin aslında işçinin tüm haklarının korunmasını sağlayan yasal bir kanundur. İş yerlerinde faaliyet durumunda iş nedeni ile meydana gelebilecek her türlü kısa ya da uzun süreli sağlık sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olacak çalışmaların bütününe iş sağlığı ve güvenliği denir. Genel olarak ülkemizde iş sağlığının ve güvenliğinin yönetmeliği sadece iş yeri ile alakalı olarak düşünülür. Fakat bu durum dünyanın hemen hemen her yerinde ücretli ya da ücretsiz yapılmakta olan tüm işleri içine almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir?

Aslında tamamen çalışan işçilerin her tülü kazalardan korunması ve olası risklerin en aza indirilmesi için yapılan analiz sonrası alınması gereken önlemleri kapsamaktadır. En önemli amacı çalışan kişilere en üst düzeyde sağlıklı ortamlar sağlamak ve çalışma şartlarının bütün olumsuz etkilerinden her zaman korumaktır. Ayrıca iş ve işçi arasında olması gereken uyumu en iyi şekilde temin etmektir. Hatta iş ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde iş yerlerinde meydana gelebilecek tüm maddi ve manevi zararların ortadan kaldırılmasını ya da en aza indirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Nedir?

Tam olarak işçilerin yanında olan ve olması gereken yasal kanunların gerekliliğini ortaya koyan ve uyulması gereken kuralları içermektedir. Maddeler halinde sıralanan bu yönetmeliğin kapsamı, amacı, dayanaklar ve tanımlar sunulmaktadır.

Madde 1 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin en önemli amacı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini devam ettirmek üzere kurulacak iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşuyla ortak birimlerinin yetkilendirilmeleri, görev, sorumluluk, yetki ya da belgelerin iptali ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 2 – İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği sadece 20/ 6/ 2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı altına aldığı iş yerleri için geçerlidir.

Madde 3 – İş sağlığı ve güvenliği kanununun 6, 8 ve 30’uncu maddeleri ile 9/ 1/ 1985 tarihli 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12’inci maddeleri esas alınarak isgy olarak hazırlanmıştır. 

Bizim OSGB

Son Yorumlar