fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği

Çalışma alanlarında işçi sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgiye sahip olunmalıdır. Bu amaçla hem işverenler hem de işçiler işçi sağlığı ile ilgili üzerlerine düşen görevi yapmalıdır.

İşçi sağlığı güvenliği yaşanan iş kazalarını en aza indirgemek, olası tehlikelere karşı önlem almak, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla büyük öneme sahiptir. Bu konuda yapılması gerekenler, işçi ve işverene ait olan yükümlülükler yönetmelik çerçevesinde eksiksiz ve etraflıca belirlenir. İşçi kazaları bu tarz ortamlarda önlem alınmasını daha da önemli hale getirmiştir. Bu nedenle işçi sağlığı ve güvenliği işçilerin daha güvenli şekilde ve uygun şartlarda çalışması için olması gereken koşulların bütününü kapsar.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

İşçi sağlığı ortaya çıkabilecek kısa ya da uzun dönemli sağlık sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefler. Bu amaçla yapılan çalışmaların tümünü kapsayan her türlü işi içine alır. İlgili işyeri bünyesinde çalışanların daha güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışması için gerekli olan işçi sağlığı ve güvenliği ihmal edilmemesi gereken alanların başında gelir. Bundan dolayı hangi noktaların nasıl olması gerektiği yönetmelikle birlikte güvence altına alınmıştır. Yönetmelikle yapılan düzenlemelerle birlikte işçi sağlığı ve güvenliği yaşanan olumsuz durumların en aza inmesine katkıda bulunmuştur. Bunun için hem işveren hem de işçiler üzerlerine düşen sorumlulukların neler olduğunu iyice öğrenmeli ve bunları yerine getirmelidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İşçi sağlığı işler yapılırken ya da bu süreçte kaza meydana gelme olasılığını en aza indirmeyi hedefler. Özellikle meslek hastalığı sıklıkla görülen bir durum olduğundan dolayı işçi sağlığı ve güvenliği hususunda buna karşı önlem alınması gerekir. İş güvenliği her işyeri için üzerinde detaylıca çalışılması gereken bir konu olduğu kadar çalışanların can güvenliği de en az iş güvenliği kadar önem taşır. Buna yönelik olarak insanların işe başlamadan önceki ve sonraki halleri arasında sağlık yönünden bir fark olmaması gerekir. Bunun tam olarak sağlandığı işyerleri için işçi sağlığı doğru şekilde sağlanıyor denilebilir.

İşçi sağlığı ile ilgili hem işverenlere hem de işçilere gerekli tüm eğitimler verilmelidir. Buna yönelik olarak işyerlerinde ilgili birimler oluşturulmalı ve bunların takibi düzenli olarak yapılmalıdır. Bu amaçla yapılan uygulamalarda işçilerin bunlara katılmaları önem taşır. Böylece her iki taraf için de işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yararlı sonuçlar elde edilebilir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar