fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

20.05.2012 tarihinde çıkartılan ve İş hayatında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu olarak adlandırılan kanunun amacı ;

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.”
Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının azaltılması ve “sıfır kaza” hedefiyle hazırlanan yasa henüz taraflarca tam olarak anlaşılarak uygulanamamaktadır.
Bu kanuna göre işçi, işveren ve devlet 3 taraftır. Tarafların 3 ünün birden etkin katılım ve işbirliği ile kanun tam anlamı ile hayata geçerek uygulanabilecektir.
Bugün hala kamu kurumları ve 50 kişinin altındaki çalışanı olan “az tehlikeli sınıftaki” iş yerlerinden kanunun uygulanması 1.7.2020 tarihine kadar ertelenmiş durumdadır. Ancak kanun ile iş yerlerinde bu konuda birçok yenilik olmaya başlamıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş şartlarında bir iyileştirme sağlamıştır.
Kanun ile birlikte çalışma hayatında “iş güvenliği uzmanı”, iş yeri hekimi”, “OSGB”, “risk değerlendirmesi”, “Acil durum eylem planı, ”ilk yardım sertifikalı çalışan,” acil durum ekip üyeleri” gibi bir çok kavram girmiştir. Gerek işverenler gerekse çalışanlar bu konuda daha duyarlı olmaya başlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm iş yerlerinde yavaşta olsa anlatılması ve uygulamayı başlatılması sağlanmıştır.
İş koşullarının millileştirilmesi yolunda atılmış en önemli adımlardan bir tanesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu konana bağlı çıkarılan yönetmelikler olmuştur. Bu kanun sayesinde günümüzde birçok kişinin iş yaşamında karşılaştığı sağlık ve güvenlik tehlikelerin en aza indirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Çalışanların bu sayede iş yerlerinde karşılaştığı bu tür tehlikeli durumları bildireceği bir taraf oluşmuştur.
Aynı zamanda işverenlerde çalışanların tehlikeli hareketlerde bulunan çalışanlarını kontrol edecek ve gözetim yaparak iş kazalarını azaltacak yardımcı bir ekibi olmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu bu alanda uzman kişilerin varlığının mecburi oluşunu ve tüm işçilerin hangi koşullar altında çalışmaları gerektiğine dair tüm düzenlemeleri açık ve net bir şekilde yapmaktadır. Tüm koşulların yerine getirilmediği takdirde bu kişilerin işçi haklarına saygılı olmadığı gerekçesiyle iş yeri kapatmaya kadar gidebilecek ve yüklü tazminatlar ile iş yerlerinin çok daha büyük zararlara maruz kalabilecekleri bir düzenleme haline gelmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hem işçilerin hem de işverenlerin maddi ve manevi zararlardan korunmalarına sağlayarak çok daha güvenli bir iş ortamının oluşmasını sağlamaktadır.

Herkes İçin En İyisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Her koşulda bir iyileştirme olarak devlet nezdinde işçilerin haklarının korunmasını sağlayarak meydana gelebilecek her türlü zararın önceden tespit edilmesini sağlayarak bu zararların oluşmasına engelleyici tedbirlerin alınmasına tüm taraflar yükümlülüklerini yerine getirdiği taktirde çok yardımcı olacaktır.
İş kazaları sebebi ile bir çok kişinin ölümü veya sakatlanmasının önüne geçilecektir.
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu tam anlamı ile yürürlüğe girmesi ve devletin denetimlerini artırması, işverenlerin seçtikleri uzman veya hekimin sadece belgesine değil tecrübesi ve çalışmasına dikkat etmesi, çalışanların bu konuda bilinçlenmesi ile ülkemiz için hayırlı olacaktır gerekli tedbirleri almaktadırlar.

BİZ İM OSGB
İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar