fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Hem işçiler hem de işverenler açısından son derece önemli olan iş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. İş güvenliği ile ilgili geniş kapsamlı bilgi edinmek ödem taşır.

İşyerindeki fiziki koşulları dolayısıyla işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ya da yapılan iş ile alakalı risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması gibi konularla ilgilenen iş sağlığı insanları koruma altına alır. Hem çalışanların hem de bütün işletmenin ve üretimin koruma altına alınmasını sağlayan iş sağlığı ve güvenliği bu amaçla bazı usul ve esaslara uyulmasını gerekli kılar. Bunlara uyulduğu takdirde çalışma hayatı daha düzenli ve sorunsuz şekilde devam edecektir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yararları Nelerdir?

İşyerlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini ve sağlığını korumaya yardımcı olan iş sağlığı ve güvenliği iş ortamında meydana gelebilecek olası risklere ve kazalara karşı önlem alır. Buna yönelik olarak bütün şartları yerine getirmeyi amaçlayan bu bilim dalı buna yardımcı olacak tüm araç gereçlerin eksiksiz şekilde bulundurulmasını sağlar. Bunların yerine getirilip getirilmediğinden ise işveren sorumludur. Ancak sorumluluk her ne kadar işverende olsa da alınan tedbirlerle ilgili olarak işçiler de gerekli usul ve şartlara uymalıdır. Böylece iş sağlığı ve güvenliği ile daha huzurlu bir çalışma ortamı ortaya çıkarılabilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş güvenliği iş yapılması esnasında yaşanabilecek kazaları en aza indirmeyi temel olarak amaçlar. Bunun yanı sıra çalışma ortamından dolayı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına engel olur. Meslek hastalığı gibi durumlar yaşanmasına karşı iş güvenliği birimi tarafından gerekli tüm önlemler alınır. Burada ana nokta insanların işe başlamadan önceki ve iş bittikten sonraki sağlık durumlarının birbiriyle aynı olması hedeflenir. Bu amaçla alınacak olan güvenlik tedbirleri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her iş için farklılık gösterebilir. Bundan dolayı bu bilim dalı çok çeşitli alanlara yönelik hizmet verebilir.

Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet veren pek çok birim vardır. 2012 yılında iş güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kavram devlet, çalışanlar ve işverenleri de altına alan geniş bir kavram haline gelmiştir. Bu birim altında iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmek için iş güvenliği kursu bitirilmesi gerekir. Bununla birlikte ilgili belgenin alınabilmesi için düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Bizim OSGB

Son Yorumlar