E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İşyeri Hekimliği

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan işyeri hekimliği önemli bir unsurdur. Bu uygulama uzun yıllardan bu yana yapılan bir uygulama olarak bilinir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan önce çalışan sayısı elli ve onun üzerinde olan işyerlerinin işyeri hekimliği hizmeti alması zorunlu kılınmıştı. 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte elli ve daha fazla sayıda çalışanı olan işyerleri kavramına tüm tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de ilave edilerek işyeri hekimliği hizmetinin alınması gerekli hale getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında işyeri hekimliği işverenlerin ve işçilerin aşina olduğu bir kavram olarak düşünülebilir.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

İşyeri hekimliği için öncelikle bazı şartların sağlanıyor olması gerekir. Adından da anlaşılacağı üzere bunun için ilk olarak doktorluk diplomasına gerek vardır. İşyeri hekimliği için doktorluk branşı konusunda bir sınırlama yapılması söz konusu değildir. Bununla birlikte işyeri hekimliği kapsamında hizmet verebilmek için bakanlık tarafından kendisine yetki verilmiş olan eğitim kurumlarından eğitim alınmalı ve iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olunmalıdır. Bunlar işyeri hekimliği için temel koşullar olup bazı hallerde sınavsız şekilde işyeri hekimliği yapabilmek de mümkündür. Bunun için iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı olan hekimler istediklerinde işyeri hekimliği sertifikasına sahip olabilir. Ayrıca yasal düzenlemelerde yer alan birimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl boyunca fiilen çalışmış hekimler de istekleri durumunda işyeri hekimliği belgesine sahip olabilir.

İşyeri Hekimliği Ücretleri

ülke genelinde yaygın olarak ilgi görür. Bundan dolayı bu alanla ilgili alınan ücretler de merak konusu olur. Hekimlere verilecek maaş ile ilgili olarak her yıl Tabipler Odası tarafından işyeri hekimliği ile ilgili maaş belirlemesi yapılır. Belirlenen bu maaşın altında işyeri hekimi çalıştırılması mümkün olabileceği gibi bütün işyeri hekimleri bu asgari sözleşme şartlarına uygun olacak şekilde sözleşme yaparlar.

İşyeri Hekimliği Kursları

İşyeri hekimliği konusunda eğitim verecek olan kursların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine yetki verilmiş olması gerekir. Bu eğitim kapsamında hekimlere hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verilir. İş sağlığı ve güvenliği alanın gelişmesi sayesinde her ilde bu eğitimi veren bir kurs bulmak oldukça kolaydır. Ancak bu kurslar arasından seçim yapılırken eğitimi veren kişilerin profesyonel kişilerden olmasına özen gösterilmelidir. Hem saha uygulamalarını bilen hem de akademisyen olan eğitmenler tercih edilmelidir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar