E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

Öneri Ve Tespit Defteri Nedir ,Nasıl Kullanılmalı,Neler Yazılmalıdır?

Öneri ve Tespit Defteri (onaylı defter):29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve öneriler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı yeter şekilde  düzenlenmiş her bir sgk sicil numarası olan işyerleri için tek olarak işyerlerinde zorunlu bulunması gereken defter olarak tanımlanmıştır.

Bizim Osgb olarak,ön kapağında kendi isminin , arka kapak öncesindede 6331 sayılı kanuna ait  yönetmelik maddelerinin basılmış  olarak hazırlatıldığı öneri ve tespit defteri,hizmet başlangıcında onaylatması için işverene teslim edilmektedir.Bu defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri(ücretsiz) ,genel müdürlük(ücretsiz) veya noter tarafından(ücretli) her sayfası mühürlü olacak şekilde onaylanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili müfettişlerinin her istediğinde işveren,tespit ve öneri defterini göstermek zorundadır.

Öneri ve Tespit Defteri başlangıç sayfasında işyeri bilgileri (İşyeri ünvanı,adresi,iletişim bilgileri,SGK sicil numarası ve  işveren veya sorumlu müdür bilgileri) yer almaktadır. Ayrıca bu sayfada  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bilgileri ve imzasıda istenmektedir ancak bu kişilerin ilerleyen zamanda değişebileceği mümkün olabileceğinden doldurulması  zorunlu değildir.

İsg profesyonelleri olarak Öneri ve Tespit Defterinin tanımını; İşyerlerinde meydana gelebilecek iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu  oluşabilecek muhtemel soruşturmalar çerçevesinde hukuk karşısında kendimizi en iyi savunabileceğimiz,tespit ve öneri görevlerimizi yerine getirip getirmediğimizin ispatı  niteliğindeki resmi kayıtlar olarak görebilirsek onaylı defterin nasıl kullanılması ,içine nelerin  yazılması  gerektiği daha önem kazanacaktır. 

Onaylı Öneri Ve Tespit Defteri Nasıl Kullanılmalı, Sayfaları Doldururken  Yazılması Gereken Konular Neler Olmalıdır:

Öneri Ve Tespit Defteri Nedir ,Nasıl Kullanılmalı,Neler Yazılmalıdır?

-İşyerinde tespit edilen riskli durum veya davranışlar net ve ayrıntılı olarak çözüm önerileri ile birlikte  yazmak gereklidir.(Depoya  çıkan  merdivenlere korkuluk yapılmalıdır,korkuluk yüksekliği 1 mt olmalıdır. )

-İşyerinde acil durdurma gerektiren veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenler durumlarda; tespit  ve alınması gerekli tedbirleri  tehlikenin aciliyetine ,alınacak önlemin büyüklüğüne bakılarak  makul süreler belirtilerek yazılacaktır. Verilen makul sürede tedbir hiç alınmamış veya yeteri kadar alınmamışsa işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır.

-İsg prosedürlerinin uygulanmasında görülen eksiklik ve yanlışlıklar  belirtilmelidir.

-Eğitimler,periyodik muayeneler,işe giriş muayeneleri,saha gözetim raporları kişi isimleri,tarih ve görsel kayıtlarıyla tutulduğu yazılmalıdır.

-Yıllık eğitim ve çalışma planlarının,risk analizinin,acil eylem planının,yıl sonu değerlendirme raporunun tesliminin yapıldığı belirtilmelidir.

-Kişisel koruyucu tespit ve periyodik kontrol ve bakım planı formlarının tesliminin yapıldığı yazılmalıdır.

-İsg profesyonellerinde değişiklik olduğunda  yeni kişi tarih belirterek değişikliği yazmalıdır.

-İş yeri kapanışlarında veya hizmetin sonlandırıldığı durumlar ile bunlarla ilgili teslim edilen dosya,evraklar isimleriyle belirtilmelidir.

-İsg kurul toplantısının yapıldğı,katılımcıların isimleriyle  yazılmalıdır.Çalışan sayısının isg kurul  yapılabilme sayısının(50 kişi) altına düştüğünde bu durum belirtilmelidir.

-İşveren/İşveren vekili,acil durum destek elemanları,çalışan temsilcisi seçim-atama-eğitimleri  yapıldığına dair isimleri ile ve güncel olarak değişiklik oldukça yazılmalıdır.

-Sayfalara tarih,saat bilgisi yazılmalıdır.İşyeri kaşesi vurulmalıdır.

-Yazılan sayfaların bir nüshası mutlaka alınmalıdır.3 İmzanında (iş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi,işveren/işveren vekili )olması önemlidir.Ancak gerekli değildir.

Temennim o dur ki ;yakın zamanda  çıkartılabilecek bir yönetmelik maddesiyle ,tespit ve önerilerimizi onaylı deftere yazmak yerine e-imza  uygulaması ile elektronik ortamda iletilmesine yönelik   uygulamanın başlaması mümkün olsun.Bu sayede onaylı defterin,yapraklarının kaybolma,silinme,yırtılma v.b gibi zararlar görme riskleri ortadan kaldırılmış olacak,defterin tamamlanınca yenisinin alınmasına ,yeni onaylar yapılmasına  ve bu dökümanların yıllarca (en az 15 sene) korunması için  uğraşılmasına gerek kalmadan,bilgisayar ortamlarında kolayca sınırsız yazı yazılabilecek, süresiz saklanabilecektir.Bu da  hem iş yüklerini  azaltacak hemde daha güvenli  ortamlar oluşmasını sağlayacaktır.

Erdoğan Varol

A sınıfı iş güvenliği uzmanı

Makine mühendisi

Öneri Ve Tespit Defteri Nedir ,Nasıl Kullanılmalı,Neler Yazılmalıdır? Sorularına daha detaylı cevap için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim OSGB

Son Yorumlar