fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

OSGB

İş yerlerinde kurulan bir birimdir. İşverenler yasalar gereği 50 kişiden fazla personel çalıştırıyorsa OSGB sistemi kurmak zorundadır. OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimidir. İş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde çalıştırılmak üzere en az bir tane iş yeri hekimi ve endüstriyel sektörlerde en az bir tane iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Ayrıca ortak sağlık ve güvenlik birimlerine yardımcı olmak amacı ile diğer personeller bu birimde görevlendirilebilir. Bu birimde yapılan çalışmalar iş güvenliği, personel sağlığı, ilk yardım eğitimi ve yangın eğitimi gibi konulardan oluşmaktadır. İstanbul OSGB sektöründe deneyimli Bizim OSGB Firması aracılığı ile iş yerlerinizde bu sistemi kolay bir biçimde kurabilirsiniz.

OSGB Nedir?

İş yeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri, tüm personellere sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortam sunmayı amaçlar. OSGB; personelin sağlık gözetimi, eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, çalışma ortamının denetimi, iş yerinde oluşabilecek tehlike ve risklerin tespiti, risk ve tehlikelere karşı önlem alma, acil müdahale, ilk yardım, kayıt ve istatistik gibi görevlerden sorumludur. İş yerlerinde oluşan kaza, doğal afetler ya da yangın gibi acil durumlar için acil eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasını OSGB düzenler. İlk yardım yönetmenliğine göre personellere ilk yardım eğitimi verir. Ayrıca bu birimler tüm belge, rapor ve evrakları kayıt altına alır ve istatistik bilgileri hazırlayarak arşivler.

OSGB’ler bakanlık tarafından yetki sertifikasına sahip olan ve bakanlıkça denetlenen birimlerdir. Bu birimler, işçilerin sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm sorunlarına çözüm üretmekle görevlidir.

İş yerlerinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin açılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu birimlerde çalışacak olan personellerin yeterlilikleri, resmi evrakların eksiksiz hazırlanması ve fizik şartların yeterliliği sonrasında birimler kurulabilir. Ticaret sicil gazetesi, kurulacak birimin yapı kullanım izin belgesi ve birimin kurulacağı binanın oda ölçüleri, alanın 1/50 ölçekli planları, bu birimde görev alacak personelin uzmanlık belgeleri ve tam zamanlı çalışma taahhütnameleri hazırlanmalıdır.

OSGB olarak kullanılacak bina eğer farklı departmanlar ile ortak kullanılacaksa mutlaka diğer departmanlardan izole bir biçimde yapılandırılmalıdır. Birimin ayrı bir girişi olmalı ve belediyeden numerataj belgesi alınmalıdır. Faaliyet binası sağlam ve depreme dayanıklı biçimde inşa edilmiş olmalıdır. Binanın havalandırması çok iyi olmalı, pencere ve kapılar risk oluşturmamalıdır. Yangın tehlikelerine karşı binada gerekli önlemler alınmalı, yangın ekipmanları hazır olmalıdır. Binanın mutlaka iskan kaydı bulunmalı ve tapuda iş yeri olarak geçmesi gerekmektedir.

 İstanbul OSGB Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.