fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ” çalışanlar açısından büyük önem teşkil etmektedir.  Çalışanların sağlığı doğal olarak halkın sağlığını, ülkedeki sosyal güvenliğin ve kalkınma ile ilişkili olarak iyileşme sağlandıkça toplumun sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Sosyal devlet anlayışı olarak devlet bu konuya gereken önemi vermekle, işverenler devletin bu konuda çıkardığı kanunlara uygun olarak iş yerlerinde gerekli önlemleri almaya ve çalışanlarda bu önlemlere uymakla sorumludur.

İş yerlerinde işverenleri çalışanlar için üretim yapılan alanlarda sağlanan ortam ve koşullar “işçi sağlığı ve iş güvenliği” açısından sürekli olarak kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirme yapılması için uygun olmalıdır.  Bunun için devlet tarafından ulusal iş güvenliği politikasının oluşturulmuş olması yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda oluşturulan bu politikanın sahada birebir takip edilmesi denetlenmesi ve yürürlüğe girmesinin sağlanması gerekecektir. Bu çalışanlar için “işçi sağlığı ve iş güvenliğine”  en üst düzeyde önem verilmesini, tehlikeli ortam ve durumların ortadan kaldırılması için hiçbir taviz verilmemesi ile sağlanabilir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği problemlerinin ortadan kaldırılması ve kalıcı sonuçlara ulaşabilmek için, çalışma ortam ve koşullarından kaynaklanan ya da bununla bağlantılı olarak meydana gelen kazaları, hastalıkları ya da sağlıkla ilgili diğer sorunları önleme kararlığının olması gereklidir. İş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefleyen bu yaklaşım kaza ve hastalıkların neden olduğu problemlerin direk ve endirekt sonuçlarını ortadan kaldıracak ve çalışanların işyerlerindeki ortam ve koşullarını iyileştirecektir. Aynı zamanda işverene ve çalışana bunun görünen ve görünmeyen olumlu sonuçlarının olmasını sağlayacaktır.

İş güvenliği çağımızın en önemli problemlerinin başında gelmesine karşılık birçok işveren çalışanlarının sağlığı konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle de çalışanların kayıplarının yaşandığı pek çok haber ile karşı karşıya kalıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ise bu konuda insanların risksiz bir çalışma alanına sahip olmasına yardım eder. İş yerindeki sağlıksız durumlar çevrede yaşayan insanlara da zarar verir. Devlet ise bu konuda tam anlamı ile gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş kazalarını sıfıra indirecek kararlılığa sahip olmasına karşılık uygulama da bunun sağlandığını söylemek mümkün değildir.

Başlıkta belirtiğimiz gibi İş sağlığı işe İşçi sağlığı kavramı ne yazık ki karıştırılmaktadır. İş Sağlığı değil, İşçi Sağlığı İş Sağlığı kavramı gerek Türkçe açısından gerekse de bizim bakış açımızdan yanlıştır. “sağlık” sözcüğünün anlam kayması olmaktadır. Bu kavram karışıklığının giderilmesi işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından yararlı olacaktır.

Biz İm OSGB

İSG Yönetim Sistemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar