E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

Bizim OSGB
ILO ve diğer farklı kuruluşların verilerine göre dünyada ve ülkemizde iş kazaları sonucu ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artmaktadır. İş kazalarının maddi boyutları firmalara hatta ülke çapında ağır bedelleri ise ciddi bir ekonomik kayıp nedenidir. Ve maalesef ülkeminizin karnesi bu konuda oldukça kötü. İş kazası istatistiklerine göre Avrupa’da ilk sırada, Dünya genelinde ise üçüncü...
Read More
Ülkemiz ne yazık ki iş kazalarından dünyada 3. Sırada Avrupa’da ise 1 sırada yer almaktadır. Ülkemizde son dönemde günde ortalama 5 kişi iş kazaları sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Ölümlü iş kazalarında olayın çalışan açısından irdelenerek önemini anlatmak ve çalışanda İSG kültürünün oluşmasını sağlamak BİZİM ve
Read More
İş sağlığını ve güvenliğini etkin bir şekilde uygulanmasında koruyucu önlemlerin ilk sıra yer almasının önemi kuşkusuz hepimiz tarafından bilinmektedir.  Bu nedenledir ki işletmelerde iş kazalarına yol açabilecek etkenlerin tespit edilip, söz konusu kazaların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin başarılı bir şekilde amacına ulaşabilmesi için işletmelerde “güvenlik kültürünün” bir değer olarak yerleşmesi büyük...
Read More
Öneri ve Tespit Defteri (onaylı defter):29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve öneriler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı yeter şekilde  düzenlenmiş her bir sgk sicil numarası olan işyerleri için tek olarak...
Read More
Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür, İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde; a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden...
Read More
İSG dünyasında genel olarak OSGB Yönetmeliği olarak bilenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” işverenlerin ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği görev ve sorumluluk kapsamlarını belirlemek üzere ilk olarak 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bir yönetmeliktir. OSGB Yönetmeliğinin Kapsamı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi(OSGB) yönetmeliği hem iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri...
Read More
Termal konfor bir iş yerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından zihinsel ve bedensel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Bu rahatlığı, ortam sıcaklığı, ortamdaki nem düzeyi, hava akım hızı, kişinin giyimi, kişinin metabolizma düzeyi parametreleri sağlamaktadır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve...
Read More
OSGB Nasıl Kurulur? Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Yetkilendirilmesi OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç 10 iş günü içerisinde incelenir. Başvuru dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için en fazla 45 gün süre verilir. Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular için en geç 20 iş günü içerisinde yerinde...
Read More
İşyeri çalışma ortamlarında dikkat edilen Ortam Ölçümleri ile ilgili olarak aydınlatmaya iş yerlerinde ne yazık ki yeterli önem verilmemektedir. Biz im OSGB olarak hizmet verdiğimiz işyerlerinde bu konuda işverenleri bilgilendirerek gerek iş yerindeki çalışma kalitesinin artırılması gerekse çalışanların sağlıklarının korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalar genellikle olumlu olarak geri dönüşler sağlamaktadır. İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında,...
Read More
İş Güvenliği Uzmanı ve İşletmelerin  Periyodik Kontrol Raporunda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar “6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ göre işletmeler kullandıkları ekipmanların periyodik kontrollerini yapmakla yükümlüdür.  İşletme hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. (işveren, işçi ayrımı olmaksızın) Yaşanabilecek bir iş kazasında müfettişler...
Read More
1 2 3 13