E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

İşyeri Hekimi
İSG dünyasında genel olarak OSGB Yönetmeliği olarak bilenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” işverenlerin ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği görev ve sorumluluk kapsamlarını belirlemek üzere ilk olarak 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bir yönetmeliktir. OSGB Yönetmeliğinin Kapsamı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi(OSGB) yönetmeliği hem iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri...
Read More
OSGB, bir diğer ifade ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB lerin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin kazaya maruz kalmalarının önlenmesi ve sağlıklarının korunmasıdır. OSGB Neden Gereklidir? OSGB...
Read More
Seyyar merdivenler hemen hemen her işyerinde, hatta evlerimizde bile kullanılmaktadır. Değişik tipte ve çeşitli amaçlarla kullanılan merdivenler aynı zamanda pek çok iş kazası ve meslek hastalıklarının tetikleyicisi olabilmektedir. Özellikle inşaat sektöründe düşmeye bağlı ölümler dünya genelinde ilk sırada yer almakla birlikte OSHA Avrupa’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre yüksekten düşme sonucu ölümlerde merdiven kazaları 3.sırada...
Read More
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. BİZİM OSGB olarak hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerimiz tarafından gerek Bakanlık denetimleriyle gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanılması gereken dokumanlar bulunmaktadır....
Read More
1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yasa ile birlikte iş güvenliği kapsamında her iş yerine yeni zorunluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Bu noktada artık her çalışma sahasının mutlak surette bir işyeri hekimi bulundurması zorunludur. Bu yaptırım ile birlikte vakit kaybetmeden işçi kazalarının olası kötü sonuçlarının önüne geçilmesi...
Read More
İş güvenliği ve işçi sağlığı terimi son yıllarda hızla artan iş kazaları ve işçi ölümleri sebebi ile hayatımıza hem yasal anlamda hem de sorumluluk anlamında hızlı bir giriş yapmıştır. Bu terim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri de aynı yönetmelik ve yasalarda bu işlemlerden...
Read More
OSGB Nedir? OSGB bir kısaltma olup Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. 2012’de hazırlanan ve bazı maddeleri de 2013 yılında yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ ile getirilen düzenlemelerden biri Osgb ve çalışma kapsamını ilgilendirmektedir. Böylece işverenlerin kurumsal yapıya sahip osgb firmalarından eğitim hizmeti almasının yolu açılmıştır. ISIG yasası çerçevesinde kurulan osgb firmaları İş...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) en son yapılmış olan yasal düzenlemeler ile bir işçi bile çalıştırmakta olan ve sanayi olarak sayılıp sayılmamasına bakılmaksızın bütün iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı karşılayan kuruluşlara denir. Başka bir tanımlama ile yetkisini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından almış olan iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek...
Read More
Osgb denilen ortak sağlık ve güvenlik birimleri işletmelerin risk analizlerini yaparak iş sağlığı ve güvenliği için önlemler almasını sağlayan kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların asıl amacı beden gücüne bağlı olarak işletmelerde işçi sağlığın korunması ve gözetilmesi için tedbirler aldırmak ve işçi ölümleri ile kazaları mümkün olan en az seviyeye indirmek hatta yok etmektir. Yüzlerce işçisi olan bir...
Read More
İşyeri Hekimi Reçeteleri   Son günlerde bazı işyeri  hekimlerinin reçetelerinin eczanelerden geri dönmesi üzerine İstanbul Tabip Odası’nı arayan İşyeri Hekimlerine gereken  destek verilmiş ve eksikler konusunda uyarı yapılmıştı.   Genellikle İşyeri Hekimlerinin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası’nda kaydının bulunmaması, kaşelerde diploma sicil no yer almaması ve medula sisteminde hekim tesis kod no sorunları mevcuttu.   Bu...
Read More
1 2 3 8