E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

Risk Analizi
İşyerinin  Tehlike Sınıfının Risk Değerlemesi ile Belirlenmesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşyeri tehlike sınıfı,o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak ,az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olarak 3 tehlike sınıfına göre belirlenmektedir. Tehlikenin tanımı: Risklerin gerçekleşme olasılığıdır.Tehlike sınıfının belirlenmesinde riski sadece “yapılan iş” üzerinden ele almak ,işyeri tehlike sınıfını  önemli...
Read More
1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yasa ile birlikte iş güvenliği kapsamında her iş yerine yeni zorunluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Bu noktada artık her çalışma sahasının mutlak surette bir işyeri hekimi bulundurması zorunludur. Bu yaptırım ile birlikte vakit kaybetmeden işçi kazalarının olası kötü sonuçlarının önüne geçilmesi...
Read More
İş güvenliği ve işçi sağlığı terimi son yıllarda hızla artan iş kazaları ve işçi ölümleri sebebi ile hayatımıza hem yasal anlamda hem de sorumluluk anlamında hızlı bir giriş yapmıştır. Bu terim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri de aynı yönetmelik ve yasalarda bu işlemlerden...
Read More
Fabrikalarda bulunan teknoloji mekanizması en büyük mekanizmaya sahiptir. Fabrika içerisinde bulunan bir işçinin yapacağı en ufak hata birçok insanın hayatını elinden alacak ve çeşitli problemlerin oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden kişilerin yapması gereken en önemli husus eğitim almak ve aldığı eğitimleri kendi hayatlarına uyarlamasıdır. Bu eğitimler sayesinde birçok kişinin hayatı kurtulduğu her gün haberlere yansımaktadır....
Read More
Levent İş Güvenliği Bizim OSGB’den Sorulur! İş güvenliği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekleri yerine getirmek için iş güvenliği hizmet alımları isteyen işverenlere profesyonel iş güvenliği ve iş sağlığı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Levent iş güvenliği hizmeti ve Levent OSGB hizmeti almak isteyen firmalar, Bizim OSGB şirketine başvuru yapabilirsiniz. Levent iş güvenliği hizmeti, Levent yangın eğitimi ve Levent ilk yardım eğitimi hizmetleri için İstanbul OSGB...
Read More
İş yerlerinde kurulan bir birimdir. İşverenler yasalar gereği 50 kişiden fazla personel çalıştırıyorsa OSGB sistemi kurmak zorundadır. OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimidir. İş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde çalıştırılmak üzere en az bir tane iş yeri hekimi ve endüstriyel sektörlerde en az bir tane iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Ayrıca ortak sağlık ve güvenlik birimlerine yardımcı...
Read More
İş güvenliği; bir iş yerinde çalışan personelin olası iş kazaları ve tehlikelerine karşı korunmasını amaçlayan tüm tedbir ve faaliyetleri kapsamaktadır. Şişli iş güvenliği sektöründe öncü olan Bizim OSGB firması iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm danışmanlık hizmetlerini eksiksiz yerine getirir. Şişli iş güvenliği, Şişli OSGB, Şişli yangın eğitimi ve Şişli ilk yardım eğitimi gibi hizmetler veren Bizim OSGB firması ile kafanız rahat etsin. Risk analizi,...
Read More
Sarıyer İş Güvenliği İçin Tek Adres Bizim OSGB İş güvenliği; bir işletmede personellerin güvenliği ve sağlığını korumak amacı ile yapılan tüm faaliyetleri ifade eden bir kavramdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği artık tüm işletmelerde bir iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hekimi OSGB firmaları kapsamında bulundurulması zorunlu bir hale gelmiştir. Devlet artık iş güvenliğini...
Read More
İş güvenliği, son yıllarda oldukça önemli bir kavram haline gelmiştir. Artan iş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışan maruziyetleri nedeni ile iş güvenliği ile ilgili tedbirler ve yasalar arttırılmıştır. Beşiktaş iş güvenliği firmalarından biri olan Bizim OSGB şirketinde iş güvenliğine dair bütün hizmetleri kaliteli ve eksiksiz bir biçimde alabilirsiniz. Beşiktaş iş güvenliği ve Beşiktaş OSGB, Beşiktaş ilk yardım eğitimi, Beşiktaş yangın eğitimi, risk analizi,...
Read More
İş güvenliği; işletmelerdeki personellerin olası kaza, risk ve tehlikelerine karşı alınan tedbirleri, iş yeri ortam iyileştirmeleri ve meslek hastalıklarının önlenmesini kapsayan faaliyetlerdir. Ataşehir iş güvenliği firmalarından birisi olan Bizim OSGB şirketi ile tüm iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini en iyi şekilde alabilirsiniz. Ataşehir OSGB ve Ataşehir iş güvenliği hizmetleri, ortam ölçümleri hizmetleri, Ataşehir ilk yardım eğitimi, personel eğitimleri, Ataşehir yangın eğitimi, iş sağlığı hizmetleri, acil durum...
Read More
1 2