E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Tag

Risk Değerlendirme
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. BİZİM OSGB olarak hizmet verdiğimiz iş yerlerimizde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerimiz tarafından gerek Bakanlık denetimleriyle gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanılması gereken dokumanlar bulunmaktadır....
Read More
İlk Yardım Güncelleme Eğitimleri İlk Yardım Güncelleme Eğitimleri, personelin zorunlu oldukları ilk yardım eğitimlerinden sonra geçen zaman içinde yenilemesi gereken eğitimleri içermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesine sahil, İlkyardım Yönetmeliği uyarınca işletmelerde ilk yardım eğitimi almak zorunludur.  Ayrıca iş güvenliği konusunda risk değerlendirme şartları göz önüne alınarak yangın eğitimi de işletmeler için zorunla hale getirilmiştir....
Read More
İstanbul OSGB Hizmetleri; 6331 sayılı ş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ÇALIŞMA BAKANLIĞI tarafından yetki almış, düzenli olarak denetlenen işyerleri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde sağlanması amacı ile gereklidir. Danışmanlık veya bireysel kişilerden alınması halinde işverenleri birçok farklı sorun beklemektedir. Yapılan işin kalitesini ve doğruluğunun tespit edilmesi, güncel mevzuat ve yönetmeliklerin takip edilmemesi, işverenin bu...
Read More
İşyeri hekimi çalışma saatleri firmanın tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları halindeki yönetmeliğe göre işyeri hekimleri Çok tehlikeli işyerlerinde ayda 15 dk/kişi Tehlikeli işyerlerinde ayda 10/dk/kişi Az tehlikeli işyerlerinde ise ayda 5 dk/kişi olacak şekilde işyerlerini ziyaret etmek zorundadur. Ancak yapılan yönetmelik değişikliği ile az sayıda çalışanı olan AZ...
Read More
Dokuma sektöründe iş güvenliği, özellikle ülkemizde tekstilin sanayide geniş yer bulması açısından oldukça dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Kalabalık işçilerin geniş alanda çalıştıkları tekstil fabrikaları can ve mal kayıplarının sıkça yaşandığı yerlerdir. İş güvenliği, özellikle bu fabrikalarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına uygulanması gereken bir dizi kuralı da içermektedir. Fabrika içinde ve dışında...
Read More
OSGB Firmaları OSGB Firmaları, Bakanlığa bağlı olarak verdikleri hizmet ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ ne uygun olarak verdiği hizmetlerde işletmelerin iş güvenliği ve işyeri hekimi hizmeti almasını sağlamaktadır. Bu hizmet, işyerinin tehlike sınıfına ve personel sayısına göre bakanlık...
Read More
İnşaatlarda İş Güvenliği İnşaatlarda İş Güvenliği, şu sıralar en çok kentsel dönüşüm alanlarında sıkça gördüğümüz inşaatlarda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. İnşaat sektörünün son yıllarda daha da ilerlemesi ile birlikte hem işveren hem de çalışanlar için İş Güvenliği, özellikle olası kazalara karşı risklerin değerlendirilmesi ve tedbirlerin alınmasını içeren bir dizi konuyu içinde barındırır. İşçi...
Read More
Yüksekte Çalışma Eğitimleri Yüksekte çalışma eğitimleri, inşaat, şantiye gibi alanlarda çalışma yapacak olan personelin alması zorunlu oluğu eğitimdir. Yüksel olarak kabul edilen kişinin adım atarak çıkamayacağı yerler, risk değerlendirme aşamasında önemle üzerinde durulan konulardan bir tanesidir. İş güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek durumlarda çalışma şekli olarak düşme, yaralanma hatta can kayıplarının söz konusu olmaması için personelin...
Read More