E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

Day

Ocak 9, 2019
Ümraniye ilçesinde yerleşmiş olan iş yerleri için Ümraniye Osgb bu bölgedeki etkili kadrosu ile hizmet sağlanmaktadır. Biz İM OSGB yerel ilçelere göre çalışanlarını görevlendirmektedir. Ümraniye ilçesinde ikametgahı olan ziyaretler konusunda İstanbul trafiği ile uğraşmayan bir ekip ile çalışma yapılması sağlanmaktadır. Oluşturulacak olan Bizim OSGB, “Ümraniye Osgb” ekibi alanıyla yaşanacak problemlere karşı önlem alınmaktadır. Bu nedenle Ümraniye...
Read More
Mevcut sistemde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Çalışma hayatında iş güvenliği konusunda gerekli özenin her zaman gösterilmesi gerekmektedir. İş güvenliği çalışma koşullarının iyileştirilmesi olarak da görülür. İş güvenliği çalışma hayatında...
Read More
20.05.2012 tarihinde çıkartılan ve İş hayatında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu olarak adlandırılan kanunun amacı ; İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının azaltılması ve “sıfır kaza” hedefiyle hazırlanan yasa...
Read More