E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
İstanbul OSGB Hizmetleri; 6331 sayılı ş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ÇALIŞMA BAKANLIĞI tarafından yetki almış, düzenli olarak denetlenen işyerleri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde sağlanması amacı ile gereklidir. Danışmanlık veya bireysel kişilerden alınması halinde işverenleri birçok farklı sorun beklemektedir. Yapılan işin kalitesini ve doğruluğunun tespit edilmesi, güncel mevzuat ve yönetmeliklerin takip edilmemesi, işverenin bu...
Read More
Apartman risk analizi, apartmanda yaşayan çoğunluğu etkileyen ya da etkileyebilecek durumların tespitini içermektedir. Apartman, bina ve sitelerin kontrol listelerinin oluşturulması, güncellenmesi ve değerlendirilmesini risk analizi için gereklidir. Bina içinde oluşabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tehlike arz edecek durumların tespiti iş güvenliği konusuna da girmektedir. Risk değerlendirme işlemi de bu duruma göre yapılır ve bina sakinleri, yönetici risk oluşturabilecek durumları hakkında...
Read More
OSGB; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerlerine sağlık ve güvenlik hizmetleri sunmak için yetki verilmiş kurumlardır. OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Yasalar gereğince ortak sağlık ve güvenlik birimleri, bünyelerinden en az bir iş yeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tüm işverenlerin, personellerine iş sağlığı...
Read More
AVM’de İş Güvenliği, birçok insanın alışveriş için ziyaret ettiği ve birçok mağazadan oluşan yerler olması bakımından önem arz eden konulardan bir tanesidir. AVM’ler geniş kapalı alanları, asansörleri ve yürüyen merdivenleri gibi birçok risk unsuru da taşımaktadır. İş güvenliği AVM içinde birçok mağazayı etkileyen ve ortam olarak geniş olması sebebi ile iyi bir  6331 sayılı kanun  ve...
Read More
Fabrikalarda iş güvenliği, günümüzde özellikle sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte birçok fabrika çeşitli bölgelerde faaliyete geçmiştir. Ülkemizde de birçok bölgede çeşitli fabrikalar bulunmaktadır. İnsan gücüne ihtiyaç duyan fabrikalar olası risklerin oluşması bakımından tehlikelidir. Bulunduğu lokasyon göz önüne alınarak iş güvenliği sağlanması, iş güvenliği uzmanı tarafından yapılacak olan risk değerlendirmesi, acil durum planı ve eğitimler ,iş makinelerine ait periyodik...
Read More
 İŞ YERİ HEKİM ÇALIŞMA SÜRELERİ NE KADAR? İş yeri hekimi çalışma saatleri firmanın tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. İş yeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları halindeki yönetmeliğe göre işyeri hekimleri Çok tehlikeli iş yerlerinde ayda 15 dk/kişi Tehlikeli iş yerlerinde ayda 10/dk/kişi Az tehlikeli iş yerlerinde ise ayda 5 dk/kişi olacak şekilde iş...
Read More
Okullarda iş güvenliği, işyerleri gibi okullarda da uygulanması gereken ve yönetmelik ile zorunlu hale gelen prosedürleri içermektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerleri gibi okullarında uyması gereken iş güvenliği ile ilgili konular bulunmaktadır. Okul ortamında doğabilecek olası risklerin oluşmaması için öncesinde risk değerlendirme yapılması tüm okullarda şarttır. Acil durum eylem planı, korunma, tahliye gibi durumlarda öğrencilerin nasıl davranması...
Read More
İşyeri hekimi sorumlulukları, en başta personelin sağlık durumunun kontrollünü içermektedir. “İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 20 Temmuz 2013 yılında yürürlüğe girerek işyeri hekimi sorumlulukları açıkça belirtmiştir.  Yönetmelik içerik ve süreler ile birkaç değişikliğe uğramıştır.Her hekim işyeri hekimi olamamaktadır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  ÖSYM tarafından yapılan...
Read More
Dokuma sektöründe iş güvenliği, özellikle ülkemizde tekstilin sanayide geniş yer bulması açısından oldukça dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Kalabalık işçilerin geniş alanda çalıştıkları tekstil fabrikaları can ve mal kayıplarının sıkça yaşandığı yerlerdir. İş güvenliği, özellikle bu fabrikalarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına uygulanması gereken bir dizi kuralı da içermektedir. Fabrika içinde ve dışında...
Read More
Petrol işlerinde iş güvenliği, tehlike sınıfları içinde çok tehlikeli sınıfta yer alması sebebi ile dikkat gerektirmektedir. Patlayıcı madde olduğu için iş güvenliği açısından tehlike durumu göz önünde bulundurularak, risk değerlendirme maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek açısından önemlidir. Akaryakıt istasyonları gibi risklerin oldukça fazla olduğu yerlerde deneyim gerektiren konusunda uzman nitelikli uzman ve hekimler ile çalışmak gerekir. Petrol işlerinde iş...
Read More
1 10 11 12 13 14 18