E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
 İŞ YERİ HEKİM ÇALIŞMA SÜRELERİ NE KADAR? İş yeri hekimi çalışma saatleri firmanın tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. İş yeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları halindeki yönetmeliğe göre işyeri hekimleri Çok tehlikeli iş yerlerinde ayda 15 dk/kişi Tehlikeli iş yerlerinde ayda 10/dk/kişi Az tehlikeli iş yerlerinde ise ayda 5 dk/kişi olacak şekilde iş...
Read More
Okullarda iş güvenliği, işyerleri gibi okullarda da uygulanması gereken ve yönetmelik ile zorunlu hale gelen prosedürleri içermektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerleri gibi okullarında uyması gereken iş güvenliği ile ilgili konular bulunmaktadır. Okul ortamında doğabilecek olası risklerin oluşmaması için öncesinde risk değerlendirme yapılması tüm okullarda şarttır. Acil durum eylem planı, korunma, tahliye gibi durumlarda öğrencilerin nasıl davranması...
Read More
İşyeri hekimi sorumlulukları, en başta personelin sağlık durumunun kontrollünü içermektedir. “İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 20 Temmuz 2013 yılında yürürlüğe girerek işyeri hekimi sorumlulukları açıkça belirtmiştir.  Yönetmelik içerik ve süreler ile birkaç değişikliğe uğramıştır.Her hekim işyeri hekimi olamamaktadır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  ÖSYM tarafından yapılan...
Read More
Dokuma sektöründe iş güvenliği, özellikle ülkemizde tekstilin sanayide geniş yer bulması açısından oldukça dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Kalabalık işçilerin geniş alanda çalıştıkları tekstil fabrikaları can ve mal kayıplarının sıkça yaşandığı yerlerdir. İş güvenliği, özellikle bu fabrikalarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına uygulanması gereken bir dizi kuralı da içermektedir. Fabrika içinde ve dışında...
Read More
Petrol işlerinde iş güvenliği, tehlike sınıfları içinde çok tehlikeli sınıfta yer alması sebebi ile dikkat gerektirmektedir. Patlayıcı madde olduğu için iş güvenliği açısından tehlike durumu göz önünde bulundurularak, risk değerlendirme maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek açısından önemlidir. Akaryakıt istasyonları gibi risklerin oldukça fazla olduğu yerlerde deneyim gerektiren konusunda uzman nitelikli uzman ve hekimler ile çalışmak gerekir. Petrol işlerinde iş...
Read More
Yangın eğitim hizmetleri, firmaların yangın tehlikesine karşı önlem ve tedbir alma konusunda detayları içeren kapsamlı eğitimi ve hizmeti kapsamaktadır. Olası yangın tehlikelerine karşı firma personellerinin yasal zorunluluk çerçevesinde eğitim alması şarttır. İşyerleri tehlike sınıflarına göre (ilk yardımcı hariç) Çok tehlikeli iş yerlerinde yangın ve acil durumlar için her 30 kişi için 2 kişi Tehlikeli işyerleri...
Read More
Ülkemizde ölümlü iş kazalarının en çok meydana geldiği sektör olan İnşaatlarda Şantiyede iş güvenliğine ait bilinç ve isg kültürünün yerleşmemiş olması en büyük etkendir.  Tüm şantiye çalışmalarında büyük, küçük demeden iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar sadece can kaybı değil görünen ve görünmeyen tüm maliyetleri dikkate aldığımızda ülke...
Read More
İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? Kısaca İş güvenliği çalışanların işyerinde sağlık ve güvenlik açısından karşılaşabilecekleri tehlikelerin ortadan kaldırılmasın amaçlayan çalışmaları ifade eder. İş güvenliği tek başına ele alınmamalıdır. Kısaca iş güvenliği olarak söylense de doğrusu “iş sağlığı ve güvenliği” dir. Ülkemizde 2018 yılında yaklaşık 2.000 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu kabul edilemeyecek bir rakamdır. Bu nedenle “ iş...
Read More
İş yeri risk analizleri, iş yerinde iş kolu ne olursun yönetmeliğe uygun şekilde uygulanması gerekir. İşyerinin tehlike sınıfına göre risk değerlendirilmesi yapılarak olası tehlikelere karşı tedbirleri içermektedir. İş güvenliği konusuna giren risk faktörlerinin analizi ve değerlendirilmesi birçok yöntem ile oluşturulmaktadır. İş kazalarının önüne geçmek, meslek hastalıklarına karşı önlem alabilmek gibi konuları belirleme aşamasıdır. Firmanın sektörde yaptığı iş,...
Read More
OSGB hizmetleri; iş güvenliği kapsamında ele alınmaktadır. İş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Personelin sağlığı ve güvenliği açısından İş Güvenliği ve OSGB tedbirlerini almak zorundadır. OSGB Nedir? Şu sıralar sürekli bahsedilen OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Bu birimler, işletmelerin büyük ölçüde iş yükünü alır ve işlerini kolaylaştırır. Her işyerinde bulundurulması zorunlu olan işyeri hekimi ve iş güvenliği...
Read More
1 10 11 12 13 14 17