E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
Yangın eğitim hizmetleri, firmaların yangın tehlikesine karşı önlem ve tedbir alma konusunda detayları içeren kapsamlı eğitimi ve hizmeti kapsamaktadır. Olası yangın tehlikelerine karşı firma personellerinin yasal zorunluluk çerçevesinde eğitim alması şarttır. İşyerleri tehlike sınıflarına göre (ilk yardımcı hariç) Çok tehlikeli iş yerlerinde yangın ve acil durumlar için her 30 kişi için 2 kişi Tehlikeli işyerleri...
Read More
Ülkemizde ölümlü iş kazalarının en çok meydana geldiği sektör olan İnşaatlarda Şantiyede iş güvenliğine ait bilinç ve isg kültürünün yerleşmemiş olması en büyük etkendir.  Tüm şantiye çalışmalarında büyük, küçük demeden iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar sadece can kaybı değil görünen ve görünmeyen tüm maliyetleri dikkate aldığımızda ülke...
Read More
İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? Kısaca İş güvenliği çalışanların işyerinde sağlık ve güvenlik açısından karşılaşabilecekleri tehlikelerin ortadan kaldırılmasın amaçlayan çalışmaları ifade eder. İş güvenliği tek başına ele alınmamalıdır. Kısaca iş güvenliği olarak söylense de doğrusu “iş sağlığı ve güvenliği” dir. Ülkemizde 2018 yılında yaklaşık 2.000 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu kabul edilemeyecek bir rakamdır. Bu nedenle “ iş...
Read More
İş yeri risk analizleri, iş yerinde iş kolu ne olursun yönetmeliğe uygun şekilde uygulanması gerekir. İşyerinin tehlike sınıfına göre risk değerlendirilmesi yapılarak olası tehlikelere karşı tedbirleri içermektedir. İş güvenliği konusuna giren risk faktörlerinin analizi ve değerlendirilmesi birçok yöntem ile oluşturulmaktadır. İş kazalarının önüne geçmek, meslek hastalıklarına karşı önlem alabilmek gibi konuları belirleme aşamasıdır. Firmanın sektörde yaptığı iş,...
Read More
OSGB hizmetleri; iş güvenliği kapsamında ele alınmaktadır. İş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Personelin sağlığı ve güvenliği açısından İş Güvenliği ve OSGB tedbirlerini almak zorundadır. OSGB Nedir? Şu sıralar sürekli bahsedilen OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Bu birimler, işletmelerin büyük ölçüde iş yükünü alır ve işlerini kolaylaştırır. Her işyerinde bulundurulması zorunlu olan işyeri hekimi ve iş güvenliği...
Read More
İş ortamında,  çalışmaya bağlı olarak işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve kazaları ortadan kaldırmak için analizlerin yapılarak çözüm üretilmesine İş Güvenliği denir. İSG olarak kısaltılan bu kavram, belli kanun ve yönetmeliklerle desteklenmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu gibi kanun ya da...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Neden Kurulmuştur? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), iş güvenliği kapsamında yürürlüğe giren bir uygulamadır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri (İSGH) yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan, firmalara iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlar olarak ifade edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları...
Read More
İstanbul İş Güvenliği Firmaları; 6331 SAYILI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” na göre işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine destek vermek üzere kurulmuş firmaları ifade etmektedir. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İşleri bakanlığı bu konuda işverenlerin aldıkları hizmetleri denetlemek amacı ile bu firmalara yetki vermektedir. Bakanlık tarafından verilen bu yetki ile hizmet veren firmalara “ortak...
Read More
İş Güvenliği Nedir? İş yerinde çevre şartları ya da çalışma ortamının tehlikeli olmasından kaynaklanan, çalışanların sağlık ve mesleki problemleri ortadan kaldırmak, çalışma ortamında can güvenliğini korumak amacı ile geliştirilen çalışmalara iş sağlığı ve güvenli denir. İş Güvenliği, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayrılan çalışma ortamlarında sağlanması gerek duyulan, işçi sağlığını korumak, mesleki problemleri engellemek...
Read More
İstanbul Osgb Faaliyetleri İş yerinde kaliteli ürün elde etmek ve hiçbir kaza meydana gelmeden çalışmalar sergilemek her iş yeri yönetim kadrosunu düşüncesinde yer almaktadır. Fakat bunu yerine getirirken uyulması gereken basit kurallar mevcuttur. Çalışanların ve işverenlerin yaptıkları iş konusunda sahip oldukları tecrübe iş kazalarının oluşumuna bazen engel olamayabilir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının denetiminde faaliyet...
Read More
1 11 12 13 14 15 18