E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
İş ortamında,  çalışmaya bağlı olarak işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve kazaları ortadan kaldırmak için analizlerin yapılarak çözüm üretilmesine İş Güvenliği denir. İSG olarak kısaltılan bu kavram, belli kanun ve yönetmeliklerle desteklenmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu gibi kanun ya da...
Read More
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Neden Kurulmuştur? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), iş güvenliği kapsamında yürürlüğe giren bir uygulamadır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri (İSGH) yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan, firmalara iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlar olarak ifade edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları...
Read More
İstanbul İş Güvenliği Firmaları; 6331 SAYILI “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” na göre işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine destek vermek üzere kurulmuş firmaları ifade etmektedir. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İşleri bakanlığı bu konuda işverenlerin aldıkları hizmetleri denetlemek amacı ile bu firmalara yetki vermektedir. Bakanlık tarafından verilen bu yetki ile hizmet veren firmalara “ortak...
Read More
İş Güvenliği Nedir? İş yerinde çevre şartları ya da çalışma ortamının tehlikeli olmasından kaynaklanan, çalışanların sağlık ve mesleki problemleri ortadan kaldırmak, çalışma ortamında can güvenliğini korumak amacı ile geliştirilen çalışmalara iş sağlığı ve güvenli denir. İş Güvenliği, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayrılan çalışma ortamlarında sağlanması gerek duyulan, işçi sağlığını korumak, mesleki problemleri engellemek...
Read More
İstanbul Osgb Faaliyetleri İş yerinde kaliteli ürün elde etmek ve hiçbir kaza meydana gelmeden çalışmalar sergilemek her iş yeri yönetim kadrosunu düşüncesinde yer almaktadır. Fakat bunu yerine getirirken uyulması gereken basit kurallar mevcuttur. Çalışanların ve işverenlerin yaptıkları iş konusunda sahip oldukları tecrübe iş kazalarının oluşumuna bazen engel olamayabilir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının denetiminde faaliyet...
Read More
Bir iş yeri çalışanlarından en iyi verimi sağlayabilmesi için öncelikle kurumsal iş güvenliğinin önemi konusunda detaylı çalışmalar yapmış olması gerekir. Bu kapsamda herhangi bir müdahale gerekmeden veya devlet denetimine gerek kalmadan bütün tedbirlerin alınmış olması gerekir. Fakat maalesef Türkiye iş ve işçi güvenliği konuları incelendiğinde birçok İş Güvenliği konusunun suiistimal edildiği görülmektedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının...
Read More
İstanbulda İş Güvenliği Firması çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer illere göre bu tür firmaların sıklıkla görülmesinin nedeni İstanbul’da yaşam alanının geniş olması nüfus kalabalığının ortaya çıkardığı iş ve işçi istihdamı bu alanda hizmet sektörü oluşturan Osgb firmalarının yoğunluğunu arttırmaktadır. İş yerleri kendi çabaları ile temin ettikleri iş güvenliği uzmanlarına ayrıca personel gideri uygulaması gerekirken osgb firmaları...
Read More
Günümüzde özellikle çalışanların güvenliği konusunda ortaya çıkarılan düzenlemeler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının tasarrufunda gelişen faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Bu konuda gelinen nokta İş Güvenliği alanında verilen çabaların üretim alanında sağladığı etki sayesinde açıkça görülebilir durumdadır. Özellikle osgb firmalarının ortaya çıkışı ile üretimde elde edilen kalite standartları sürekli yükseliş grafiği çizmektedir. Güncel olarak yenilenen iş ve işçi...
Read More
Osgb Açılımı ortak sağlığı güvenlik birimi olan osgb, Çalışma bakanlığı aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hizmet esasına dayalı kurulan, bir oluşumdur. Osgbler, hizmet vermek için; belirli büyüklüğü olan, çalıştırmak için bünyesinde doktor ve doktora yardımcı sağlık personeli bulunduran ve bunların tam zamanlı olarak çalışmasını sağlayan ve de bakanlığa bağlı müfettişler tarafından denetlenmekte olan...
Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre tehlikeli sayılabilecek bütün alanlarda iş güvenliği uzmanına ve İşyeri Hekimine ihtiyaç duyulur. İş güvenliğinin en temel amaçlarından biri işçi sağlığını tehlikeye atmadan işin devamlılığının sağlanması ve iş yerini, iş kazaları sonucunda oluşabilecek zararlardan korumaktır. Herhangi bir ürünü imal eden, yeniden yapılandıran bütün laboratuvar ve imalathaneler bu kategoriye girer. Genellikle fabrika veya...
Read More
1 11 12 13 14 15 17