E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

By

Bizim OSGB
Bir iş yeri çalışanlarından en iyi verimi sağlayabilmesi için öncelikle kurumsal iş güvenliğinin önemi konusunda detaylı çalışmalar yapmış olması gerekir. Bu kapsamda herhangi bir müdahale gerekmeden veya devlet denetimine gerek kalmadan bütün tedbirlerin alınmış olması gerekir. Fakat maalesef Türkiye iş ve işçi güvenliği konuları incelendiğinde birçok İş Güvenliği konusunun suiistimal edildiği görülmektedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının...
Read More
İstanbulda İş Güvenliği Firması çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer illere göre bu tür firmaların sıklıkla görülmesinin nedeni İstanbul’da yaşam alanının geniş olması nüfus kalabalığının ortaya çıkardığı iş ve işçi istihdamı bu alanda hizmet sektörü oluşturan Osgb firmalarının yoğunluğunu arttırmaktadır. İş yerleri kendi çabaları ile temin ettikleri iş güvenliği uzmanlarına ayrıca personel gideri uygulaması gerekirken osgb firmaları...
Read More
Günümüzde özellikle çalışanların güvenliği konusunda ortaya çıkarılan düzenlemeler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının tasarrufunda gelişen faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Bu konuda gelinen nokta İş Güvenliği alanında verilen çabaların üretim alanında sağladığı etki sayesinde açıkça görülebilir durumdadır. Özellikle osgb firmalarının ortaya çıkışı ile üretimde elde edilen kalite standartları sürekli yükseliş grafiği çizmektedir. Güncel olarak yenilenen iş ve işçi...
Read More
Osgb Açılımı ortak sağlığı güvenlik birimi olan osgb, Çalışma bakanlığı aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hizmet esasına dayalı kurulan, bir oluşumdur. Osgbler, hizmet vermek için; belirli büyüklüğü olan, çalıştırmak için bünyesinde doktor ve doktora yardımcı sağlık personeli bulunduran ve bunların tam zamanlı olarak çalışmasını sağlayan ve de bakanlığa bağlı müfettişler tarafından denetlenmekte olan...
Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre tehlikeli sayılabilecek bütün alanlarda iş güvenliği uzmanına ve İşyeri Hekimine ihtiyaç duyulur. İş güvenliğinin en temel amaçlarından biri işçi sağlığını tehlikeye atmadan işin devamlılığının sağlanması ve iş yerini, iş kazaları sonucunda oluşabilecek zararlardan korumaktır. Herhangi bir ürünü imal eden, yeniden yapılandıran bütün laboratuvar ve imalathaneler bu kategoriye girer. Genellikle fabrika veya...
Read More
İş Merkezlerinde Osgb OSGB terimi İş Güvenliği Yasasının düzenlenmesi ve yeniden yayınlanmasıyla hayatımıza girmiş ve kendini bize öğretmiş bir terimdir. Bu kısaltmanın açılımı ise Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Yönetmelikte OSGB ler için bir dizi görev sorumluluk tanımlanmış bu birimler işçi ve İş Güvenliği sağlanmasında danışman ve sorumlu şirketler olarak belirtilmişlerdir. Bünyesinde İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İş Sağlığı Güvenliği...
Read More
İş Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmetleri İş Merkezlerinde İş Güvenliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasalar ve yönetmelikler ile görevlendirdiği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi denilen kurumlar tarafından sağlanmalıdır. İş merkezlerinde çalışan işçilerin yaptıkları iş ya da çalıştıkları ortam gereği risk yaratabilecek ya da iş ve işçi için tehlike arz edebilecek durumlar OSGB firmaları tarafından yapılan keşif sonrasında belirlenir...
Read More
Otellerde Osgb İşlemleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tüm iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaları gerekmektedir. Bu hizmetleri sunarken yine kanunda belirtilen gün ve saatlerde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı, İşyeri Hekimi ve hemşiresi çalıştırmaları zorunluluğu getirilmiştir. ISG Mevzuatı ve OSGB’lerin İşlevi Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB firmaları, işverenlere...
Read More
Bizim Osgb Ve Kurumsal Osgb Hizmetleri İş yerlerinde oluşabilecek kazaların önüne geçmek ve personellerin daha duyarlı bir şekilde işlerini yapmasını sağlayacak çalışmayı OSGB firmaları yapmaktadır. Firmalar bu işi titizlikle ve devletin koyduğu kanuna göre yapmaktadır. Böylelikle iş yerlerindeki tüm problemler ve kazalar önlenecek, kazanın çıktığı anda personeller öğrendikleri tüm işlemleri uygulayacaktır. İş Güvenliği sağlanması için çeşitli eğitimler...
Read More
Ofislerde İş Güvenliğinin Önemi İş Güvenliği bir iş yerinde çalışan işçilerin çalışma esnasında maruz kalabileceği her türlü tehlikenin bertaraf edilmesi ve aynı zamanda yapılan işin işçi için bir sağlık riski oluşturmaması için alınan önlemler bütünüdür. İş güvenliği işçi ölümleri ve kazalar gibi felaketlerin yanı sıra işletmenin bu durumlardan dolayı maddi zarar görmemesi için de önemlidir. Osgb denilen...
Read More
1 12 13 14 15 16 18