E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre tehlikeli sayılabilecek bütün alanlarda iş güvenliği uzmanına ve İşyeri Hekimine ihtiyaç duyulur. İş güvenliğinin en temel amaçlarından biri işçi sağlığını tehlikeye atmadan işin devamlılığının sağlanması ve iş yerini, iş kazaları sonucunda oluşabilecek zararlardan korumaktır. Herhangi bir ürünü imal eden, yeniden yapılandıran bütün laboratuvar ve imalathaneler bu kategoriye girer. Genellikle fabrika veya...
Read More
İş Merkezlerinde Osgb OSGB terimi İş Güvenliği Yasasının düzenlenmesi ve yeniden yayınlanmasıyla hayatımıza girmiş ve kendini bize öğretmiş bir terimdir. Bu kısaltmanın açılımı ise Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Yönetmelikte OSGB ler için bir dizi görev sorumluluk tanımlanmış bu birimler işçi ve İş Güvenliği sağlanmasında danışman ve sorumlu şirketler olarak belirtilmişlerdir. Bünyesinde İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İş Sağlığı Güvenliği...
Read More
İş Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmetleri İş Merkezlerinde İş Güvenliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasalar ve yönetmelikler ile görevlendirdiği Ortak Sağlık Güvenlik Birimi denilen kurumlar tarafından sağlanmalıdır. İş merkezlerinde çalışan işçilerin yaptıkları iş ya da çalıştıkları ortam gereği risk yaratabilecek ya da iş ve işçi için tehlike arz edebilecek durumlar OSGB firmaları tarafından yapılan keşif sonrasında belirlenir...
Read More
Otellerde Osgb İşlemleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tüm iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaları gerekmektedir. Bu hizmetleri sunarken yine kanunda belirtilen gün ve saatlerde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı, İşyeri Hekimi ve hemşiresi çalıştırmaları zorunluluğu getirilmiştir. ISG Mevzuatı ve OSGB’lerin İşlevi Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB firmaları, işverenlere...
Read More
Bizim Osgb Ve Kurumsal Osgb Hizmetleri İş yerlerinde oluşabilecek kazaların önüne geçmek ve personellerin daha duyarlı bir şekilde işlerini yapmasını sağlayacak çalışmayı OSGB firmaları yapmaktadır. Firmalar bu işi titizlikle ve devletin koyduğu kanuna göre yapmaktadır. Böylelikle iş yerlerindeki tüm problemler ve kazalar önlenecek, kazanın çıktığı anda personeller öğrendikleri tüm işlemleri uygulayacaktır. İş Güvenliği sağlanması için çeşitli eğitimler...
Read More
Ofislerde İş Güvenliğinin Önemi İş Güvenliği bir iş yerinde çalışan işçilerin çalışma esnasında maruz kalabileceği her türlü tehlikenin bertaraf edilmesi ve aynı zamanda yapılan işin işçi için bir sağlık riski oluşturmaması için alınan önlemler bütünüdür. İş güvenliği işçi ölümleri ve kazalar gibi felaketlerin yanı sıra işletmenin bu durumlardan dolayı maddi zarar görmemesi için de önemlidir. Osgb denilen...
Read More
Ümraniye İş Güvenliği Hizmetleri İş güvenliği; bir iş yeri için oldukça önemlidir. Bir iş yerinde çalışan personellerin sağlığının ve güvenliğinin korunması işletme sahibi için yasal bir yükümlülüktür. Ümraniye iş güvenliği ve Ümraniye OSGB hizmetlerini kaliteli ve eksiksiz bir biçimde alabilmek için Bizim OSGB şirketine başvurabilirsiniz. Ümraniye ilk yardım eğitimi, Ümraniye yangın eğitimi, ortam ölçümleri, acil...
Read More
Kadıköy İş Güvenliği Bizden Sorulur! İş güvenliği; bir iş yerinde çalışanların temel haklarından biridir. Olası iş kazaları, risk ve tehlikeler ile meslek hastalıklarının önüne geçmek amacı ile iş güvenliği sistemi kullanılır. Kadıköy iş güvenliği ve Kadıköy OSGB firmaları arasında yer alan Bizim OSGB sayesinde işletmelerin tüm iş güvenliği ile ilgili sorunları çözülür. İstanbul OSGB ve...
Read More
Ofiste İş Güvenliği Ofiste iş güvenliği, çalışanlar için iyi bir çalışma ortamının sağlanması açısından gereklidir.  Masa  başı iş ortamında çalışan kişilerin ofis ergonomisine uygun hareket etmesi beklenir. İş güvenliği konusuna giren ergonomi, ofis içinde nasıl doğru hareket edilmesi gerektiğini kapsar. İşyeri hekimi olası meslek hastalıklarının önüne geçebilmek adına ofis içi çalışanlarını masa başında doğru duruş...
Read More
OSGB Firmaları OSGB Firmaları, Bakanlığa bağlı olarak verdikleri hizmet ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ ne uygun olarak verdiği hizmetlerde işletmelerin iş güvenliği ve işyeri hekimi hizmeti almasını sağlamaktadır. Bu hizmet, işyerinin tehlike sınıfına ve personel sayısına göre bakanlık...
Read More
1 12 13 14 15 16 17