E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (216) 532 32 23
 

By

Bizim OSGB
Risk Analiz Basamakları Risk analizi, risk analiz basamakları ile adım adım raporlanmaktadır. İş güvenliği açısından işletmenin faaliyet gösterdiği iş kolu başta olmak üzere çeşitli faktörler göz önüne alınarak risk değerlendirme yapılır. Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde, hemen her işletmenin risk analizi yaptırmaları gerekmektedir. İşletmelerde olası olumsuz durumların önüne geçebilmek için personelin...
Read More
Yüksekte Çalışma Eğitimleri Yüksekte çalışma eğitimleri, inşaat, şantiye gibi alanlarda çalışma yapacak olan personelin alması zorunlu oluğu eğitimdir. Yüksel olarak kabul edilen kişinin adım atarak çıkamayacağı yerler, risk değerlendirme aşamasında önemle üzerinde durulan konulardan bir tanesidir. İş güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek durumlarda çalışma şekli olarak düşme, yaralanma hatta can kayıplarının söz konusu olmaması için personelin...
Read More
Bizim OSGB ve İş Güvenliği İş güvenliği, son yıllarda devlet tarafından çok önemsenen bir konu olmuştur. Genellikle OSGB ile birlikte ele alınan iş güvenliği ve sağlığı zorunlu olarak ilgilenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. OSGB nedir? Aslında OSGB açılımı; ortak sağlık ve güvenlik birimi demektir. OSGB hizmetleri için işletmelerde ayrı bir alan kurulur. Bu alanda...
Read More
Acil Durum Eğitimleri Acil durum eğitimleri, işletmelerde meydana gelebilecek, afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda yapılması gerekenleri içeren eğitimleri kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilen “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun şekilde personele bu eğitimlerin verilmesi zorunludur. Öncesinde gerçekleştirilen risk değerlendirme, işletmenin tehlike sınıfına uygun şekilde yapılmalıdır. Olası risk faktörleri dikkatli bir şekilde...
Read More
Apartmanlarda İş Güvenliği Apartmanlardaki İşçiler de Risk Altında Olabilir İş güvenliği konusu son yıllarda yasalar ile de gündeme gelen ve ehemmiyeti kesin olan bir konudur. Bu konunun içeriğinde ise tehlikeli iş yapılan her alanda işçi sağlığı ve güvenliğini korurken aynı zamanda yapılan işin de o işçilere herhangi bir zarar vermek için kazalara ve işçi kayıplarına sebep...
Read More
Bizim Osgb Bizim OSGB işyeri hekimleri yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler. Bizim OSGB işyeri hekimleri, işgüvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları...
Read More
İşyerlerinde Uzman ve Hekim Bulundurma Süreleri Artıyor! 2016 yılında işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri değişiyor. Hangi uzman hangi tehlike sınıfında kaç dakika görevlendirilecek? Halen yürürlükte olan bu yönetmelik ile sürelerin özellikle çok tehlikeli sınıflarda çok yetersiz olduğunun tespit edilmesiyle bakanlık 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile süreleri yeniden belirlemiştir. İş güvenliği...
Read More
OSGB’niz Yıllık Değerlendirme Raporunuzu Hazırladı Mı? Bizim OSGB olarak İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızdan en önemlilerinden bir tanesi yıllık değerlendirme raporudur. Yıllık değerlendirme raporu hazırlama zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı mukabilinde çıkarılan çeşitli yönetmeliklerde belirtilmiştir.  Yıllık olarak hazırlanması isg sorumluları ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır. Yıllık Değerlendirme Raporunun önemi: Yıllık değerlendirme raporu, bir yıl içerisinde işyerinde...
Read More
Yıllık Değerlendirme Raporunun Önemi İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en önemlilerinden bir tanesi yıllık değerlendirme raporudur. Yıllık değerlendirme raporu hazırlama zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı mukabilinde çıkarılan çeşitli yönetmeliklerde belirtilmiş olup, yıllık olarak hazırlanması isg sorumluları ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır.. Yıllık Değerlendirme Raporunun önemi: Yıllık değerlendirme raporu, bir yıl içerisinde işyerinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği’ne...
Read More
Yıllık Çalışma Planının Önemi İş Sağlığı ve güvenliği: çalışmalarının en önemlilerinden bir tanesi yıllık çalışma planıdır. Yıllık çalışma planı hazırlama zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı mukabilinde çıkarılan çeşitli belirtilmiş olup, yıllık olarak hazırlanması mecburidir. Yıllık Çalışma Planının önemi: Yıllık çalışma planı, yıl içerisinde gerçekleştizrilen çalışmaların belirlenmesi, planlanması ve çalışmaların plana uygun şekilde aksatılmadan yürütülmesi anlamında...
Read More
1 13 14 15 16 17