E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

By

Bizim OSGB
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan işyeri hekimliği önemli bir unsurdur. Bu uygulama uzun yıllardan bu yana yapılan bir uygulama olarak bilinir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan önce çalışan sayısı elli ve onun üzerinde olan işyerlerinin işyeri hekimliği hizmeti alması zorunlu kılınmıştı. 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte elli ve daha fazla...
Read More
İşyerlerinde kazasız ve hastalıksız bir ortam sunabilmeyi amaçlayan iş güvenliği yönetmeliği geniş bir içeriğe sahiptir. Bundan dolayı iş güvenliği hakkında bilgi edinmekte yarar vardır. İş güvenliği kendi içerisinde beş bölümden meydana gelir. Yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilmiştir. Bu yönetmeliğin temel amacı mesleki risklere engel olmak, meydana gelebilecek risklere ve kazalara...
Read More
İşyerlerinde iş güvenliği firmaları tarafından yapılacak olan kapsamlı kontroller güvenliği sağlamaktadır. Bu nedenle iş güvenliği firmaları kanunlara uygun şekilde çalışma yapmaktadır. İş güvenliğini sağlamak adına profesyonel yardım almak isteyenler iş güvenliği firmaları ile yapacakları görüşmeler doğrultusunda taleplerini ileterek hizmet alabilirler. Hem işverene hem de çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla firmalarda yapılacak olan detaylı kontroller ile bu...
Read More
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yasası işveren ve çalışanların güvenliğini sağlamaktadır. İçermiş olduğu maddeler ile iş sağlığı güvenliği işyerlerinde uygulanmalıdır. İşveren ve çalışanların güvenliğini ve sağlığını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan iş sağlığı ve güvenliği her iş yerinde uygulanmalıdır. Belirlenmiş olan yasa içeriğine uygun şekilde hareket edilmelidir. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından hazırlanmış olan iş...
Read More
İş yerlerinde çalışan işçilerin sağlıklı çalışma ortamları sunmak için iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği kurallarına uyulması meydana gelen olumsuz etkilerden korunmasına yardımcı olur ve iş sağlığı yönetmeliği bu neden ile çok önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir? İş sağlığı güvenliği yönetmeliğinin aslında işçinin tüm haklarının korunmasını sağlayan yasal bir kanundur. İş yerlerinde faaliyet durumunda...
Read More
İş yeri sahipleri için ortak sağlık güvenlik birimi osgb hizmeti sunarız. Bu hizmetimiz ile de aynı zamanda iş yeri güvenliği için gereken çalışmaları gerçekleştiririz. İş verenler için yeni gelen yönetmelikler ile iş yerindeki sorumluluklarını artıran bir takım çalışmalar gerçekleştirilir. İş kazalarını önlemek artık devletin öncelikli amaçlarıdır. Kimi zaman çalışanların iş kazarları ile karşı karşıya geliriz. Bu noktada...
Read More
İş yerleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile istenilen bir hale ulaşır. Çalışanları risksiz bir iş ortamına ulaştırmada iş güvenliği bu yüzden önemlidir. Çalışanların çalışma koşulları ve iş yerinin sağlığı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından denetlenir. Günümüzde risksiz bir iş ortamı oluşturmak son derece önemlidir. Devletin bu konuda çıkardığı yönetmelikler sonucunda da iş güvenliği...
Read More
Hem işçiler hem de işverenler açısından son derece önemli olan iş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. İş güvenliği ile ilgili geniş kapsamlı bilgi edinmek ödem taşır. İşyerindeki fiziki koşulları dolayısıyla işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ya da yapılan iş ile alakalı risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması gibi konularla ilgilenen iş sağlığı insanları koruma altına...
Read More
Çalışma alanlarında iş sağlığı kanunu özellikle işveren ve çalışanların güvenliği açısından önemlidir. Bu nedenle iş sağlığı kapsamında çalışmaların kontrol edilmesi gerekir. İşyerlerinde özellikle iş güvenliğinin sağlanabilmesi için iş kanunu koşullarını iyileştirilmesi açısından etkili olmaktadır. Özellikle işyerlerinde mevcut koşulların iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Yetki ve sorumlulukların dağılımı ve düzenlenmesi belirlenmiş olan kanun kapsamında yapılmaktadır. Çalışma alanlarında...
Read More
Çalışma alanlarında işçi sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgiye sahip olunmalıdır. Bu amaçla hem işverenler hem de işçiler işçi sağlığı ile ilgili üzerlerine düşen görevi yapmalıdır. İşçi sağlığı güvenliği yaşanan iş kazalarını en aza indirgemek, olası tehlikelere karşı önlem almak, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla büyük öneme sahiptir. Bu konuda yapılması gerekenler,...
Read More
1 2 3 4 18